Zdaniem gazety sejmowa "niszczarka" jest doskonalsza od dotychczasowej "zamrażarki". Marszałek nie nadaje wybranym projektom numeru druku sejmowego i nie wnosi pod obrady, lecz posyła do zaopiniowania.
O tym, czy "jest dopuszczalne", by cały Sejm zajął się projektem, wypowiada się 30 posłów komisji ustawodawczej, przy czym jedna trzecia z nich nie jest prawnikami. (PAP)