"Przygotowujemy oświadczenie o zastrzeżeniach (ang. statement of objection)" wobec Gazpromu - powiedział Almunia na konferencji prasowej.

Według niego pod koniec zeszłego roku, przed Świętami Bożego Narodzenia, w kontaktach z przedstawicielami Gazpromu pojawiła się możliwość polubownego rozwiązania sporu. Ale "na razie kontynuujemy realizację +planu A+, który przewiduje prace nad oświadczeniem o zastrzeżeniach i przyjęcie go, gdy będzie gotowe" - powiedział komisarz.

KE rozpoczęła dochodzenie we wrześniu 2013 roku, by sprawdzić, czy Gazprom nie nadużywa swojej dominującej pozycji na rynku dostaw gazu do Europy Środkowo-Wschodniej i nie pogarsza w ten sposób bezpieczeństwa dostaw do konsumentów w UE. KE bada m.in. formułę cenową gazu stosowaną w naszym regionie, która wiąże ceny gazu z cenami ropy, a także klauzule w kontraktach, które zakazują krajom reeksportu gazu.

W październiku ubiegłego roku Almunia poinformował, że KE przeszła do kolejnej fazy w dochodzeniu przeciwko Gazpromowi w sprawie domniemanych praktyk monopolistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej i przygotowuje zarzuty wobec koncernu.

Gdyby dochodzenie KE potwierdziło monopolistyczne praktyki Gazpromu, KE mogłaby ich zakazać i nałożyć na spółkę karę, sięgającą nawet 10 proc. rocznych przychodów. Drugą możliwością jest przedstawienie przez spółkę zobowiązań do zmiany zachowania. Gdyby KE je zaakceptowała, uczyniłaby je prawnie wiążącymi, a wówczas spółka mogłaby uniknąć kary.

Z Brukseli Anna Widzyk (PAP)