Z przedstawionych danych wynika, że w ostatnim sezonie jesienno-zimowym (od 21 września 2014 do 21 marca 2015 r.) na drogach doszło do 15,8 tys. wypadków, w których zginęło 1547 osób, a 18,8 tys. zostało rannych.

"Jedna trzecia ofiar śmiertelnych to piesi" - powiedział Marek Konkolewski z Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP. Podkreślił, że nawet w terenie zabudowanym i przy świetle lamp człowiek poruszający się wzdłuż drogi, a nawet przechodzący przez jezdnię, jeśli nie ma odblasków - jest słabo widoczny dla kierowcy.

Czytaj: Policja zaczyna karać pieszych za brak odblasków>>

W sierpniu 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Do tej pory obowiązek noszenia odblasków miały jedynie dzieci do 15. roku życia. Został on rozszerzony na wszystkich pieszych, którzy poruszają się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Pieszy może się poruszać bez elementów odblaskowych po zmierzchu jedynie po drodze przeznaczonej wyłącznie dla niego lub po chodniku bądź w strefie zamieszkania, gdzie pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Przez pierwsze miesiące od wprowadzenia nowych przepisów policjanci stosowali głównie pouczenia. Od początku tego roku wystawiają za to wykroczenie mandaty; na ponad 23 tys. osób, które złamały te przepisy, ponad 15 tys. zostało ukaranych mandatami od 20 do 500 zł.

Zainaugurowana pół roku temu akcja "Bezpieczny, bo widoczny", pod patronatem Komendy Głównej Policji i Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ma za zadanie propagować i uświadamiać, jak ważne jest noszenie odblaskowych elementów garderoby.

Organizatorzy akcji pod koniec zeszłego roku przeprowadziła badanie opinii (ponad 1,2 tys. ankiet) na temat noszenia materiałów odblaskowych. Okazało się, że większość osób (75 proc.), która wypełniła ankiety, posiada odblaski, lecz tylko 14 proc. nosi je zawsze. Aż 41 proc. nie nosi ich w ogóle. Więcej informacji na temat akcji można znaleźć na stronie - www.bezpiecznybowidoczny.org.

W 2014 r. na drogach doszło do prawie 35 tys. wypadków, w których zginęły 3 202 osoby, a ponad 42 tys. zostało rannych. Policji zgłoszono ponad 348 tys. kolizji. Główne przyczyny wypadków to: nadmierna prędkość, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wyprzedzanie oraz kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu.

W całej Unii Europejskiej w 2014 roku na drogach ginęło średnio 51 osób na jeden milion mieszkańców. Polska znalazła się w czołówce krajów z najwyższym wskaźnikiem – przekraczającym 80 ofiar na milion mieszkańców. W naszym kraju wyniósł on 84. Gorzej jest tylko na Łotwie (105), w Rumunii (91), Bułgarii (90) i na Litwie (90).(PAP)