W czwartek rzeszowski sąd zdecydował, że Trynkiewicz 11 lutego, który tego dnia kończy odbywanie kary 25 lat więzienia, może wyjść na wolność, ale ma być objęty działaniami operacyjno-rozpoznawczymi i nie może opuszczać kraju. Taka decyzja zapadła tytułem zabezpieczenia do czasu prawomocnej decyzji sądu o jego izolacji po odbyciu kary.

Dyrektor więzienia, w którym osadzony jest Trynkiewicz, wnioskował o pozostawienie go w izolacji do czasu uprawomocnienia się ewentualnej decyzji sądu uznającej go za osobę niebezpieczną.

W poniedziałek sąd odroczył do 3 marca rozprawę ws. głównego wniosku dyrektora więzienia, o uznanie Trynkiewicza za osobę z zaburzeniami psychicznymi, stwarzającą zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób i umieszczenie go w ośrodku terapii dla osób z zaburzeniami w Gostyninie. (PAP)