"Projekt, który ma wprowadzić do polskiego prawa przepisy unijne dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym, powinien trafić do Sejmu jeszcze w listopadzie" - powiedział PAP wiceminister infrastruktury i rozwoju Zbigniew Rynasiewicz.

Jak wyjaśnił, w Polsce będzie wyznaczonych 21 dworców autobusowych i autokarowych, na których niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej będzie udzielana pomoc. "Będą one znajdowały się w miastach liczących powyżej 50 tys. mieszkańców i obsługujących rocznie ponad 500 tys. pasażerów, w tym m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie i Lublinie" - zaznaczył.

Dworce te - jak wyjaśnił - mają pełnić funkcję terminala autobusowego i autokarowego, gdzie niepełnosprawni będą mogli liczyć na pomoc. Poinformował, że dostosowanie do wymagań unijnych terminali na dworcach będzie zadaniem gminy. "Pieniądze na sfinansowanie wydatków związanych z ich dostosowaniem będą pochodzić z opłat pobieranych przez właścicieli dworców od operatorów lub przewoźników drogowych" - powiedział.
Czytaj: Będą ułatwienia dla niepełnosprawnych w transporcie>>>

Chodzi o nieodpłatną pomoc np. w przejściu z poczekalni na pokład pojazdu, wejściu do autokaru i znalezieniu siedzenia, załadowaniu i odebraniu bagażu, czy przewiezieniu psa przewodnika.

Oprócz tego niewyznaczone do takiej pomocy dworce również będą mogły się o to ubiegać. Szczególnie chodzi o te znajdujące się w miejscowościach uzdrowiskowych i turystycznych.

Wiceminister infrastruktury i rozwoju poinformował ponadto, że projekt reguluje kwestie związane z ochroną praw pasażerów, szczególnie ws. składania i rozpatrywania skarg. Jak wyjaśnił, chodzi m.in. o niedopełnienie pewnych obowiązków przez przewoźnika, w tym niezabezpieczenie podstawowych potrzeb pasażerów w trakcie podróży czy odpowiedniego stanu bezpieczeństwa.

"Organami właściwymi do rozpatrywania skarg na niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez przewoźnika będzie organizator publicznego transportu drogowego oraz organ, który wydaje zezwolenia w międzynarodowym transporcie drogowym" - zaznaczył. Będą to więc np. marszałkowie czy Główny Inspektorat Transportu Drogowego, który odpowiada za kwestie związane z transportem międzynarodowym.

"W przypadku gdy dworzec stanowi własność samorządu skargi będzie rozpatrywał wojewoda" - dodał Rynasiewicz.

Zgodnie z projektem pasażer będzie mógł wnieść skargę również do marszałka województwa na organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego. "Za nieprzestrzeganie przepisów przewoźnik drogowy, podmiot zarządzający wyznaczonym dworcem, organizator turystyki lub pośrednik turystyczny będzie podlegał karze w wysokości nie większej niż 30 tys. zł" - wyjaśnił Rynasiewicz. (PAP)