Budżet partycypacyjny, w ramach którego mieszkańcy decydują w głosowaniu, jakie z zaproponowanych wcześniej inwestycji ma realizować samorząd, jest tworzony w Skarżysku po raz pierwszy.

„Na pewno taka była potrzeba mieszkańców, bowiem zgłaszali wiele rzeczy do realizacji, jednak ciężko było zaspokoić żądania wszystkich. Przystępując do budżetu obywatelskiego, dajemy im jakby możliwość bezpośredniego udziału w rządzeniu miastem - bo wszyscy będą się czuli za nie odpowiedzialni” – podkreśliła w rozmowie z PAP sekretarz Skarżyska-Kamiennej, Agnieszka Winiarska.

Początkowo na inicjatywy mieszkańców planowano zarezerwować w przyszłorocznym budżecie miasta 300 tys. zł. Jednak z uwagi na bardzo duże zainteresowanie przedsięwzięciem, prezydent Konrad Kroenig zdecydował o zwiększeniu puli do 400 tys. zł.

Skarżysko podzielono na cztery okręgi, a w każdemu z nich będą realizowane projekty o łącznej wartości 100 tys. zł. Propozycje muszą przyczyniać się do rozwoju miasta, a powinny dotyczyć budowy lub remontu elementów infrastruktury. Ich realizacja nie może zająć więcej niż rok. Muszą też dotyczyć terenów należących do miasta, będących we władaniu samorządu lub zarządzanych przez jednostki organizacyjne gminy.

Projekty mogą zgłaszać osoby, które ukończyły 16 lat i są zameldowane w danym okręgu. Do formularza trzeba dołączyć listę poparcia z podpisami co najmniej 20 mieszkańców. Dokumenty trzeba potem złożyć w magistracie lub wysłać pocztą na adres urzędu.

Całkowity koszt zgłaszanego zadania nie może być niższy niż 10 proc., ani wyższy niż 50 proc. środków przeznaczonych do wykorzystania przez dany okręg.

Nabór projektów potrwa do 21 sierpnia, a akcji będzie towarzyszyła kampania informacyjna na temat idei budżetu obywatelskiego.

Zgłoszone inicjatywy, zostaną potem zweryfikowane pod względem formalnym. Zaopiniuje je też specjalna komisja, która do 23 września sporządzi ostateczne listy projektów, jakie będą poddane pod głosowania w poszczególnych okręgach.

Pomiędzy 28 września i 16 października, w wyznaczonych punktach do głosowania, mieszkańcy - którzy ukończyli 16 lat - będą mogli wskazać jeden projekt z listy.

Na podstawie liczby głosów, zostaną sporządzane listy rankingowe projektów. Mają one być ogłoszone najpóźniej 21 października. Realizowane będą te inwestycje, które uzyskają największe poparcie, aż do wyczerpania puli 100 tys. zł w każdym okręgu.

Do końca października zaplanowano także spotkania z wnioskodawcami zwycięskich inicjatyw, aby doprecyzować warunki realizacji projektów, m.in. ich kosztorysy.

W woj. świętokrzyskim ideę wprowadzenia budżetu partycypacyjnego podjęły niedawno samorządy Starachowic (po raz drugi) z kwotą 1,2 mln zł i Sandomierza – co najmniej 500 tys. zł. Projekty, które zostaną wybrane w tym roku, będą ujęte w budżecie tych samorządów na 2016 r.

W czerwcu trzeci raz nad projektami budżetu głosowali mieszkańcy Kielc. W przyszłym roku będzie realizowanych 16 przedsięwzięć za niemal 5,6 mln zł. Wśród inwestycji, znalazły się: budowa boisk, bezpiecznych przejść dla pieszych i siłowni zewnętrznych.

Z kolei mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego do końca lipca mogą zgłaszać pomysły na zadania, które będą mogły być realizowane jeszcze w ramach tegorocznego budżetu samorządu – zarezerwowano na ten cel 150 tys. zł. (PAP)

ban/ pz/

Dowiedz się więcej z książki
Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł