"Spodziewamy się, że w tym roku w sektorze samorządowym poziom deficytu zostanie z grubsza utrzymany na poziomie ubiegłorocznym, czyli 14-15 miliardów, a w kolejnych latach będzie spadał i to dość znacząco, czyli mniej więcej około 2013-2014 roku cały sektor powinien przestać generować deficyt" - powiedział PAP Grobelny.
"Zadłużenie w związku z tym jeszcze wzrośnie w 2011 i w 2012 roku, w 2013 roku się ustabilizuje, potem powinno zacząć spadać. Według naszej wiedzy na dziś zadłużenie całego sektora w ubiegłym roku wyniosło około 40 mld złotych" - dodał.
Według wstępnych danych deficyt w jednostkach samorządu terytorialnego w 2010 r. wyniósł 14,6 mld zł wobec planowanego deficytu w wysokości 25.711 mln zł.(PAP)