Nowe przepisy mają przyczynić się przede wszystkim do wzrostu konkurencyjności polskich portów.

W środę w Gdyni odbyła się konferencja poświęcona zwiększeniu konkurencyjności polskich portów i wdrożeniu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Wzięli w niej udział m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Służby Celnej nadinsp. Jacek Kapica, Prezesi zarządów portów w Gdańsku i Gdyni oraz przedstawiciele granicznych służb kontrolnych, np. sanitarnych, weterynaryjnych i jakości artykułów rolno-spożywczych.

Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, tzw. IV ustawa deregulacyjna, która weszła w życie 1 stycznia 2015 r., wprowadza zasadę przeprowadzenia niezbędnych formalności związanych z przywozem z państw trzecich towarów drogą morską w ciągu 24 godzin od momentu przedstawienia towaru do kontroli granicznej.

Zobacz: „Pakiet portowy” ma zwiększyć konkurencyjność polskich firm >>

Kapica przypomniał, że jeszcze przed wejściem w życie czwartej ustawy deregulacyjnej Służba Celna podjęła szereg działań w zakresie kontroli i odpraw celnych, których efektem było skrócenie trwania formalności związanych z kontrolą towarów w porcie.

"Nie ulega wątpliwości, że (…) czas odpraw w porcie skraca się, bo służby mają świadomość tego, że również mają wpływ na konkurencyjność polskich portów" - dodał. Zaznaczył, że dotychczas "brakowało koordynacji tych służb, bo można zrobić coś wspólnie szybciej niż każdy oddzielnie". Podał, że w ostatnim okresie średni czas odprawy wynosił około 30 godzin.

Zaznaczył, że ustawa deregulacyjna zobowiązała wszystkie instytucje uczestniczące w odprawie granicznej do dokonywania swoich czynności w ciągu 24 godzin. "Urząd Celny został zobowiązany do koordynacji tych działań (…) staramy się zaangażować te wszystkie instytucje aby "dociągnęły" do tego standardu odprawy jak najszybszej" - dodał.

Izba Celna w Gdyni do realizacji tego zadania przygotowała specjalną platformę informatyczną - System Koordynacji Kontroli – Porty 24h. Pozwala ona na elektroniczną wymianę informacji pomiędzy właściwymi służbami i inspekcjami kontrolnymi oraz zorganizowanie kontroli towaru w jednym czasie i miejscu.

Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, Dorota Raben uważa, że „to są przełomowe zmiany”. Oceniła, że „teraz trudno będzie powiedzieć, że polskie porty nie są konkurencyjne”. „Cały czas słyszymy, że nie dorównujemy innym portom, zwłaszcza z zachodniej Europy, a to jest nieprawdziwe, bo w polskich portach zmienia się wiele i o tym świadczą wzrastające wielkości przeładunków” – wskazała. Według wstępnych danych, w 2014 r. w Porcie Gdańsk przeładowano ok. 32,3 mln ton, co oznacza wynik o 7 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia, Walery Tankiewicz uważa, że „proces usprawniania odpraw ładunków w portach trwa od wielu lat i pewnie potrwa jeszcze lata”.

Prezes Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego w Gdyni, Krzysztof Szymborski wskazał, że ustawa ma pomóc we wzroście konkurencyjności polskich portów, zwłaszcza w porównaniu z portem w Hamburgu. „Jak odprawa jest krótka, to klienci są zadowoleni, bo towar nie tkwi w porcie tylko przekazywany jest dalej” – mówił. Przyznał, że problemem są sprawy kompetencyjne, bo część służb podlega ministerstwu zdrowia a część – resortowi rolnictwa.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku, Andrzej Kania poinformował, że do tej pory Inspekcja dokonywała kontroli w podobnym terminie. Podał, że termin 24 godzin może ulec wydłużeniu do 48 godzin w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa publicznego, ochroną życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt lub ochroną środowiska. Termin ten nie dotyczy odpraw, do przeprowadzenia których niezbędne będzie przeprowadzenie badań laboratoryjnych, poddanie towaru kwarantannie lub – w przypadku żywych zwierząt – izolacji.

Jak poinformował rzecznik prasowy Izby Celnej w Gdyni, Marcin Daczko, w 2014 r. należności pobrane przez Izbę Celną w Gdyni wyniosły ponad 16,5 mld zł. Liczba przyjętych zgłoszeń celnych wyniosła ponad 448 tys., o 12 proc. więcej niż rok wcześniej. (PAP)

bls/ pz/

Zobacz też: Od 1 stycznia korzystne zmiany w VAT dla importujących przez porty >>