"Niemal połowa (48,5 proc.) badanych przez ACCA osób zawodowo zajmujących się finansami, mając na względzie funkcjonowanie ich firmy jest pozytywnie nastawiona do zastąpienia polskiego złotego euro w perspektywie kilku lat. Kolejne 18,2 proc. byłoby za tym, aby wspólną walutę europejską wprowadzić w naszym kraju jak najszybciej. Jednocześnie 24,2 proc. respondentów wolałaby, aby ich przedsiębiorstwo nadal rozliczało się w złotych i jest pomysłowi wdrożenia euro przeciwna" - napisano w raporcie.

Z badania wynika, że optymalny kurs wymiany złotego na euro powinien według respondentów wynieść między 4,00 a 4,20 zł.

"Największa grupa respondentów, którzy wzięli udział w badaniu ACCA uważa, że kurs po jakim powinno zostać wprowadzone euro to 4,00 do maksymalnie 4,20 złotego/euro. Jest to poziom zbliżony do obecnego kursu i zdaniem wielu ekonomistów odzwierciedla faktyczną wartość naszej waluty. Warto jednak zauważyć, że spora grupa osób chętniej widziałaby kurs niższy, nawet mniej niż 3,8 zł (ponad 20 proc)" - dodano.

nik/ ana/