Uczestnikami EKF są menedżerowie najwyższych szczebli, decydenci kształtujący politykę gospodarczą i przedstawiciele nauki. Swój udział zapowiedzieli nie tylko prezesi wiodących polskich instytucji finansowych lecz także szefowie ds. ratingów państw ze światowych agencji ratingowych, oraz polscy i zagraniczni politycy.

Kongres poświęcony będzie zarówno poszukiwaniu inspiracji i wymianie doświadczeń w kontekście konkretnych zagadnień gospodarczych, jak i problematyce polityki ekonomicznej w ujęciu ponadnarodowym. Odbędą się zatem panele poświęcone między innymi cyfryzacji ubezpieczeń, rozwojowi fintechów czy regulacjom dotyczących rynków finansowych.

Podczas debat goście EKF spróbują odpowiedzieć na pytania: Jakie jest miejsce międzynarodowej solidarności w polaryzującym się świecie? Czy należy ograniczyć regulacjami międzynarodową konkurencję podatkową? Jaka powinna być reakcja banków centralnych krajów UE spoza strefy euro na politykę pieniężną prowadzoną przez Europejski Bank Centralny? Czy rynek sam wygeneruje nowe rozwiązania, dostosowane do możliwości i potrzeb cyfryzującej się rzeczywistości?

Nowością tegorocznego EKF jest Poland Capital Summit. Uczestnicy pięciu debat, które odbędą się w ramach tej inicjatywy, skupią się na atrakcyjności inwestycyjnej Polski.

W trakcie VII EKF zorganizowana zostanie także Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Jej współorganizatorami są Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Uniwersytet Warszawski. Kongresowi towarzyszy również Sopocki Festiwal Finansowy, cykl różnorodnych wydarzeń o tematyce finansowej skierowanych do mieszkańców i gości Sopotu. Tegoroczny Kongres zakończy debata oksfordzka studentów-członków Akademii EKF pod hasłem "Europa dwóch prędkości zniszczy Unię Europejską".

Dyskusje składające się na VII EKF prowadzone będą w taki sposób, by móc na ich bazie opracować, jak co roku, Rekomendacje EKF. Zostaną one następnie skierowane jako postulaty uczestników VII EKF do instytucji regulujących rynek finansowy, administracji państwowej oraz odpowiednich instytucji unijnych.

EKF nie kończy się jednak w momencie zamknięcia Kongresu w Sopocie. Już od trzech lat czas pomiędzy kolejnymi edycjami Kongresu poświęcamy na opracowywanie Stanowisk EKF, które są włączane do toczących się w Europie i na świecie procesów konsultacyjnych dotyczących stabilności i rozwoju rynku finansowego. Tegoroczny Kongres jest również okazją do zaprezentowania nowych Publikacji EKF.

Łącznie, we współudziale z uczestnikami kolejnych Kongresów, EKF przedstawił już 60 Rekomendacji, 16 Stanowisk i 17 Publikacji EKF, które są konstruktywnym wkładem środowiska polskich i europejskich ekspertów w zmiany zachodzące w Unii Europejskiej.

Źródło informacji: Europejski Kongres Finansowy