W ramach budżetu obywatelskiego Ciechanowa na projekty o wartości powyżej 50 tys. zł przewidziano 800 tys. zł, a 200 tys. zł na projekty warte mniej niż 50 tys. zł.

Według prezydenta Ciechanowa Waldemara Wardzińskiego, "Ciechanowski Budżet Obywatelski" ma być w założeniu „szerszym głosem mieszkańców miasta” na temat potrzebnych - ich zdaniem - przedsięwzięć, które dotychczas nie znalazły się planach samorządu. „Z punktu widzenia mieszkańców miasta, mieszkańców poszczególnych osiedli, Ciechanowski Budżet Obywatelski to szansa, by mogli oni bezpośrednio wyartykułować i zdecydować, co chcieliby zmienić w swym najbliższym otoczeniu” – powiedział w środę PAP Wardziński. Zwrócił przy tym uwagę, że inicjatywa obywatelskiego budżetu uzupełnia zakres inwestycji, które realizowane są lub znajdują się w planach strategicznych przedsięwzięć dotyczących rozwoju miasta.

Prezydent Ciechanowa przyznał, że liczba 22 projektów, które zostały zgłoszone do pierwszej edycji Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego „nie jest astronomiczna”. Według niego istotne jest, jaka liczba mieszkańców weźmie ostatecznie udział w głosowaniu, które wyłoni najciekawsze pomysły. „Myślałem, że projektów będzie więcej. Zobaczymy natomiast, jaka liczba mieszkańców zaangażuje się w głosowanie. Jeżeli okaże się znacząca, to będziemy starali się tę ofertę poszerzać w kolejnych edycjach” – podkreślił.

Wśród 22 projektów, które zostały zgłoszone do budżetu obywatelskiego, znalazły się m.in.: budowa placu zabaw z boiskiem sportowym, instalacja na stadionie miejskim słupów do gry w rugby, a także uruchomienie informatora sms-owego o ważnych wydarzeniach w mieście, oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego na jednym z osiedli.

Weryfikacja zgłoszonych projektów pod względem formalno-prawnym odbędzie się w lipcu i sierpniu. Na wrzesień zaplanowano głosowanie mieszkańców Ciechanowa, które będzie miało formę elektroniczną przez internet. Głos będzie można oddać m.in. w infokioskach znajdujących się w ciechanowskim Ratuszu, a także podczas jednodniowego głosowania komputerowego, które zostanie zorganizowane w ciechanowskiej hali sportowej.

Projekty do budżetu obywatelskiego mogły zgłaszać osoby pełnoletnie. W głosowaniu będzie mógł uczestniczyć każdy, kto ukończył 16. rok życia i w chwili oddania głosu będzie na stałe zameldowany w Ciechanowie. W regulaminie zapisano, że każdy uprawniony może zagłosować na jeden projekt z wykazu tych pozytywnie zweryfikowanych. O rekomendacji do projektu uchwały budżetowej na 2015 r. zdecyduje liczba oddanych głosów na konkretne przedsięwzięcie.

Decyzję w sprawie ostatecznego kształtu budżetu Ciechanowa na 2015 r., a więc także wpisanych do niego wybranych obywatelskich projektów inwestycji i przedsięwzięć, podejmą radni nowej kadencji. (PAP)

mb/ amac/