"Planowane dochody budżetowe (w 2014 r. - PAP) zostały zaniżone. Ustalono je na poziomie praktycznie tożsamym z przewidywanym wykonaniem za rok 2013 po jego korekcie. Tymczasem w 2014 roku PKB ma być realnie większy o 2,5 proc." - ocenia wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz w opinii do projektu budżetu.

Jego zdaniem brak korelacji pomiędzy wielkością PKB a wielkością prognozowanych dochodów budżetowych, w warunkach względnie stabilnych regulacji gospodarczo-fiskalnych, budzi "daleko idące wątpliwości".

"Strukturalna korekta tej korelacji nastąpiła już w 2013 roku. Oceniamy, że przy zakładanych uwarunkowaniach gospodarczych planowane przychody budżetowe mogą być o około 2 proc. wyższe, tj. o około 5 mld zł" - uważa resort gospodarki.

Całkowite dochody budżetowe w 2014 roku prognozowane są na poziomie 276 mld 512,224 mln zł. Dochody podatkowe mają wynieść 247 mld 980,007 mln zł wobec 239 mld 150,24 mln zł prognozowanych w budżecie na ten rok po nowelizacji. Dochody z VAT w przyszłym roku mają wzrosnąć do 115,7 mld zł z 113 mld zł w 2013 roku.