"Ze wstępnych szacunków wynika, że deficyt budżetu wyniósł około 42,5 mld zł. Dochody w 2013 roku były o ok. 3 mld zł wyższe od planu, a wydatki o ok. 6 mld zł niższe" - powiedziała.

Założony deficyt stanowił 82,5 proc. planu, dochody 101,1 proc., a wydatki 98,2 proc.

Budżet po noweli w 2013 roku zakładał deficyt na poziomie 45.410,5 mln zł, wydatki państwa 327.294,4 mln zł, a dochody 275.729,4 mln zł.

Majszczyk podała podczas posiedzenia sejmowej podkomisji szacowane wpływy z poszczególnych podatków:
VAT - 100,5 proc. planu
Akcyza - 101,6 proc. planu
Od gier - 103,8 proc. planu
PIT - 101,9 proc. planu
CIT - 105,4 proc. planu
kopaliny - 87 proc. planu