Do wykupu w 2014 roku, według stanu na koniec marca, pozostaje dług o wartości nominalnej 32,3 mld zł.

Z informacji resortu wynika, że do wykupu pozostają jeszcze obligacje hurtowe o wartości 25,0 mld zł, obligacje detaliczne za 2,2 mld zł oraz obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych za 5,1 mld zł.