"Związek Nauczycielstwa Polskiego negatywnie ocenił propozycję ministerstwa, która ustala wynagrodzenie nauczyciela stażysty z tytułem magistra na kwotę niecałe 300 złotych większą od wynagrodzenia minimalnego w kraju, a dla nauczyciela z tytułem licencjata i przygotowaniem pedagogicznym – o 19 złotych przekraczającą minimalne wynagrodzenie. ZNP zwrócił też uwagę na stawki wynagrodzenia w grupie 3 i 4 tabeli, wskazując, iż wśród osób otrzymujących takie wynagrodzenie będą także nauczyciele kształcenia zawodowego, a więc tego działu, któremu minister edukacji zapowiedziała nadanie wysokiej rangi."  - podaje ZNP na swojej stronie internetowej.

Związek przypomina resortowi edukacji, że chociaż od pedagogów wiele się wymaga, to za tymi wymogami nie idzie podwyżka wynagrodzeń.
"Wysokość planowanego wzrostu stawek wynagrodzenia zasadniczego, oscylującego miedzy 20 zł a 40 zł, jest całkowicie nie do zaakceptowania. Biorąc pod uwagę, że przez ostanie kilka lat nie dokonano jakichkolwiek podwyżek wynagrodzeń nauczycielskich, zaproponowane wzrost wynagrodzenia zasadniczego – zdaniem ZNP - uwłacza godności zawodu nauczyciela." - podkreślają związkowcy.

Minimalne wynagrodzenia nauczycieli wyższe w 2017 r.>>