Chodzi o projekty: uchwały Rady Ministrów w sprawie rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" w 2011 r. i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Oba projekty, skierowane do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało na swojej stronie internetowej.

Podobnie jak w latach ubiegłych o dofinansowanie zakupu podręczników będą mogli ubiegać się uczniowie z rodzin uprawnionych do pobierania zasiłku rodzinnego. Chodzi o rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 351 zł miesięcznie.

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych oraz klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia mogą otrzymać maksymalnie 180 zł. Uczniowie III klas gimnazjów, III klas ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, III klas ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz VI klas ogólnokształcących szkół baletowych mogą liczyć na dofinansowanie do 325 zł.

Ponadto, w ramach programu uzyskają pomoc (od 180 do 325 zł) także uczniowie słabowidzący, niesłyszący i z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

Objęcie w przyszłym roku szkolnym programem "Wyprawka szkolna" uczniów III klas gimnazjów (oraz starszych klas szkół artystycznych) związane jest ze stopniowym wprowadzaniem w szkołach nowej podstawy programowej nauczania. Pierwszy rocznik, który uczy się zgodnie z nowa podstawą programową może bowiem korzystać tylko z nowych podręczników. Uczniowie z tego rocznika otrzymali też wsparcie w klasie I i II gimnazjum. Uczniowie kolejnych roczników mogą uczyć się także z podręczników używanych.

Jak czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia, pomoc otrzyma ponad 515 tys. uczniów. W budżecie państwa zarezerwowano na ten cel 94 mln zł (PAP)

dsr/ abe/ ula/