"Dopalacze to śmierć. Są równie groźne lub nawet groźniejsze niż narkotyki, a skutki ich zażywania są nieprzewidywalne" - powiedział w poniedziałek w Warszawie wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski na konferencji prasowej "Mazowieckie służby razem przeciw dopalaczom".
W ramach kampanii szkoły mają ściślej współpracować z policją oraz inspekcją sanitarną. Na terenie województwa będą prowadzone szkolenia dla pedagogów i nauczycieli, a także warsztaty dla uczniów.
Jak podkreślił Kozłowski ofiarami zatruć dopalaczami padają przede wszystkim ludzie młodzi, w wieku szkolnym. W ostatnich miesiącach najwięcej przypadków zatruć odnotowano w województwach: łódzkim, śląskim, wielkopolskim i mazowieckim. Wśród osób z objawami zatrucia środkami zawierającymi substancje psychoaktywne na Mazowszu jest też 9-miesięczny chłopiec.
1 lipca weszły w życie nowe przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii; 114 substancji psychoaktywnych zostało wpisanych na listę środków odurzających. Jak podkreśliła Maria Pawlak z Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie, są to nowe substancje o działaniu stymulującym, które mogą wywołać ataki paniki, agresji lub stany depresyjne. Poinformowała, że tylko w tym roku w wyniku kontroli punktów oferujących dopalacze nałożono grzywny w wysokości 830 tys. zł.
Komendant stołeczny policji Michał Domaradzki poinformował, że w ciągu ostatnich dwóch lat policja przeszkoliła w szkołach około 1200 osób w zakresie profilaktyki uzależnień. "Podobne akcje będą kontynuowane także w nadchodzącym roku szkolnym. Naszym priorytetem jest także dalsza walka z przestępcami oferującymi dopalacze" - zapewnił Domaradzki.

W wakacje więcej przypadków zatrucia dopalaczami>>

Z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że 250-300 osób rocznie umiera w Polsce z powodu zażywania narkotyków, w tym od kilku do kilkunastu po tzw. dopalaczach; każdego miesiąca dochodzi do kilkuset zatruć tymi substancjami psychoaktywnymi.
Z opublikowanego na początku sierpnia raportu Prokuratury Generalnej wynika, że prokuratury w całym kraju prowadzą ponad 200 śledztw ws. wprowadzania do obrotu dopalaczy. Zarzuty dokonania przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu postawiono ponad 100 osobom.
PG zwróciła się do prokuratur w kraju o informacje dotyczące śledztw ws. dopalaczy w związku z masowymi zatruciami tymi substancjami, głównie na Śląsku. Od początku fali zatruć, które nastąpiły w drugim tygodniu lipca, zmarły dwie osoby. Od początku lipca w całym regionie odnotowano kilkaset podejrzeń zatruć dopalaczami.
Według danych statystycznych policji z końca lipca, od 1 stycznia do połowy lipca w zakresie walki z dopalaczami policja wszczęła ponad 1100 postępowań przygotowawczych, najwięcej - bo 877 - na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz 260 z Kodeksu karnego - przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Tylko w lipcu zabezpieczono prawie 80 kg substancji oraz ponad 8 tys. sztuk różnych opakowań. Zatrzymano w sumie 176 osób. Część z nich weszła w tryby przepisów karnych, inni są karani w trybie administracyjnym.
Rząd zainicjował kampanię społeczną, mającą uświadamiać niebezpieczeństwa wynikające z zażywania nieznanych substancji. 29 lipca instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i media podpisywały się pod Paktem Społecznym Przeciw Dopalaczom. Jego treść brzmi: "Jesteśmy przeciw - dopalaczowym zbrodniom. Jesteśmy za - życiem wolnym od narkotyków. Dołącz do nas i powiedz innym: dopalacze kradną życie! Działaj! Twórz! Żyj!".(PAP)

Ekspert: w walce z dopalaczami zabrakło profilaktyki>>