Edukacja ma się przyczynić do budowy społeczeństwa obywatelskiego. "Aktywne społeczności szybciej się rozwijają i łatwiej osiągają swoje cele. Dlatego, angażując mieszkańców w działania społeczne oparte na otwartym dialogu obywatelskim, sprzyja się rozwojowi demokracji lokalnej oraz pobudza środowiska lokalne do podejmowania wspólnych działań" – napisał marszałek Wojciech Saługa we wstępie do opracowania.

Urzędnicy przygotowali bowiem publikację, zawierającą praktyczne informacje dotyczące możliwości zwiedzania oraz działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w 23 placówkach prowadzonych przez województwo śląskie.

W ofercie znalazły się propozycje zajęć muzycznych w Filharmonii Śląskiej i siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie, lekcji teatralnych w Operze Śląskiej, Teatrze Śląskim i Teatrze Rozrywki czy zajęcia w Muzeum Zamkowym w Pszczynie, Górnośląskim w Bytomiu czy Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Jest również propozycja zwiedzania historycznego obiektu, w którym mieści się Sejmik Województwa Śląskiego. Dla nauczycieli i wychowawców opracowano scenariusze lekcji samorządowych do wykorzystania podczas zajęć z uczniami.

11 maja w Sali Sejmu Śląskiego odbędzie się pokazowa lekcja o samorządzie wojewódzkim "Współczesne struktury samorządu terytorialnego" dla nauczycieli. Potem zaplanowano prezentację oferty edukacyjnej placówek kulturalnych i oświatowych prowadzonych przez samorząd województwa śląskiego oraz zwiedzanie gmachu Sejmu Śląskiego. Elektroniczna wersja publikacji została rozesłana do wszystkich urzędów gminnych i powiatowych województwa śląskiego, można ją również pobrać bezpośrednio ze strony Śląskie. Tu rozmawiamy.(PAP)

Autorka: Anna Gumułka

lun/ krap/