Warsztaty są odpowiedzią na brak edukacji antydyskryminacyjnej w szkołach - powiedział PAP jeden z organizatorów programu, edukator antydyskryminacyjny Grzegorz Stefaniak.

Antydyskryminacyjny Program Edukacyjny "Różnorodność - podaj dalej!" organizuje białostockie Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12 i jest kontynuacją warsztatów, które w różnej skali odbywają się od 2012 roku. W sumie do tej pory w spotkaniach wzięło udział ok. 4,5 tys. uczniów.

Warsztaty będą odbywać się do końca roku. Stefaniak powiedział, że pierwsze zajęcia odbędą się w poniedziałek, ale są jeszcze wolne terminy i zapisy wciąż trwają. Dodał, że co roku cieszą się dużym zainteresowaniem i od dwóch edycji skierowane są także do młodzieży spoza Białegostoku.

W tym roku młodzież ma do wyboru dwa warsztaty. Pierwszy, to znany z lat poprzednich warsztat dotyczący doświadczania mechanizmów dyskryminacji. Zadaniem uczestników jest wczucie się w rolę osoby z mniejszości narodowej, etnicznej, religijnej, seksualnej lub osoby niepełnosprawnej. Postawieni zostają w sytuacji, w której, jako osoby dyskryminowane, muszą zmierzyć się z jakimś problemem. Ćwiczenie - jak mówił Stefaniak - ma pomóc młodzieży zrozumieć powstawanie i działanie mechanizmów wykluczania i dyskryminacji.

Drugi warsztat to reagowanie na dyskryminację. Uczestnicy podczas różnych ćwiczeń poznają różne perspektywy przejawów dyskryminacji i możliwości wsparcia osób dyskryminowanych.

Stefaniak powiedział, że warsztaty mają pokazać młodzieży życie w różnorodnym społeczeństwie i uczyć je uważności na drugiego człowieka, są też wstępem do dyskusji na temat dyskryminacji. Dodał, że podczas zajęć młodzi ludzie zaczynają rozmawiać, wymieniać się opiniami, często też mówić o tym, co zobaczyli w internecie czy usłyszeli od rówieśników. To jest czas - jak mówił - w którym mogą przepracować to, czego dowiedzieli się na warsztacie.

Z obserwacji Stefaniak wynika, że młodzi ludzie są coraz bardziej otwarci, ale wciąż mają problem z antydyskryminacyjnymi postawami. Mówił, że w tym roku wyzwaniem mogą być dyskusje o uchodźcach i imigrantach. "To mogą być trudne rozmowy, bo dyskurs, jaki panuje wokół tego tematu w Polsce, jest dyskursem przesyconym wrogością" - dodał.

Podczas wcześniejszych edycji warsztatów zauważył, że dużym problemem jest też integracja młodzieży polskiej z uchodźcami i obcokrajowcami. Jego zdaniem, młodzież ma zbyt małe wsparcie ze strony nauczycieli, by współegzystować np. z uchodźcami. W jego ocenie, z tego zaniedbania może wynikać późniejsza niechęć do tej grupy osób.

Polecamy:  Konferencja Psychologiczno-Pedagogiczna „Fakty i mity w pracy psychologa i pedagoga>>>

 

W ramach tegorocznego programu "Różnorodność - podaj dalej!" został wydany "Narzędziownik", czyli książka z pomysłami działań antydyskryminacyjnych, jakie odbywają się w Polsce, we współpracy z Fundacją Klamra powstał w Białymstoku też mural "utkany wielokulturowością" nawiązujący do wielokulturowej historii miasta.

Program "Różnorodność - podaj dalej" dofinansowano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. W tym roku program otrzymał też wyróżnienie Kapituły Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP za "nowatorską formę działań na rzecz dobra wspólnego". (PAP)