- Ministerstwo Edukacji Narodowej szacuje, że w 2014 r. finansowy standard A, który będzie przyjęty do kalkulacji subwencji oświatowej wyniesie 5290 zł - poinformował wiceminister Krzyżanowski.
Kwota subwencji będzie zatem wyższa od tegorocznej o 2,5 proc. (127 zł). gmin wiejskich z tytułu subwencji oświatowej ma trafić w przyszłym roku łącznie 8 mld 920 mln zł, to o 0,9 proc. więcej w stosunku do kwoty naliczonej na 2013 r. Gminom miejsko-wiejskim przypadnie 5 mld 943 mln - wzrost o 1,1 proc. Więcej>>