- Najważniejszy zarzut dotyczący ustawy jest taki, że jest ona niezgodna z konstytucyjnymi zasadami! Przypomnę, że zadania własne gminy powinny zostać dofinansowane w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji, a nie w formie dotacji. Nie chodzi już nawet o to, czy forma przekazania tych pieniędzy jest ważna – choć oczywiście, zwłaszcza dla mniejszych gmin, jest to bardzo istotne. Chodzi o to, że jest to niezgodne z przepisami.- podkreśla prezes Związku Miast Polskich. Uważa także, że mniejsze gminy mogą nie poradzić sobie z finansowaniem nowych zadań, a koszty wprowadzenia ustawy znacznie przekroczą kwoty dotacji. Więcej>>