Wskaźniki opracowano dla ok. 10 tys. szkół, czyli blisko 6 tys. gimnazjów i ok. 4 tys. liceów ogólnokształcących i techników na podstawie wyników uzyskanych przez uczniów egzaminów zewnętrznych z ostatnich trzech lat (2012–2014).

W EWD zestawia się z sobą wyniki konkretnych uczniów na starcie w szkole, czyli np. po gimnazjum, z wynikami za zakończenie liceum, czyli na maturze. Z tego zestawienia wynika, czy do kapitału, który wnosi uczeń rozpoczynając naukę w nowej szkole, nauczyciele coś jeszcze dorzucają, czy podtrzymują tylko poziom ucznia, a może nawet go obniżają.
Aby poznać wskaźniki dla konkretnej szkoły, należy wejść na stronę internetową Instytutu Badań Edukacyjnych, wpisać w wyszukiwarkę nazwę szkoły i miejscowość. Obok przywołane zostaną wyniki wszystkich szkół z okolicy. Można je zestawić również z wynikami szkół w regionie.

Nauczyciele niechętni ewaluacji - jest zbyt nieprzewidywalna>>

Po raz pierwszy wskaźniki dla szkół ponadgimnazjalnych opublikowano w 2012 r. Obecne są drugimi. Wskaźniki EWD zaczęto publikować kilka lat wcześniej.
Dodatkowo w tym roku Instytut Badań Edukacyjnych po raz pierwszy udostępnił narzędzie kalkulator EWD dla szkół podstawowych. Dzięki niemu także te szkoły będą mogą sprawdzać efekty swojej pracy. Do opracowania kalkulatora wykorzystano wyniki Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów (OBUT) z 2011 r. i wyniki sprawdzianu szóstoklasistów przeprowadzonego w 2014 r. Dzięki niemu każda szkoła może wyliczyć swoje EWD samodzielnie, wykorzystując dostępne w szkole dane. (PAP)

Zbyt dużo kontroli zniechęca do pracy>>