Organizatorzy informują w poniedziałek, że w ramach projektu „Litwa i Polska – na wspólnej drodze. Miejsca i ludzie, którzy nas łączą” uczniowie w 37 grupach już rozpoczęli poszukiwania w swojej najbliższej okolicy miejsc, wydarzeń i postaci historycznych, świadczących o wspólnej polsko-litewskiej historii, pokazujących udaną współpracę na przestrzeni wieków.
Uczniowie mają za zadanie stworzenie tras edukacyjnych, które po zakończeniu projektu w czerwcu będą udostępnione dla wszystkich zainteresowanych na specjalnej stronie internetowej.

Jedna ze szkół w Szawlach, na północy kraju, przygotowuje szlak z obiektami związanymi z Polską i Litwą. „Są to pomniki, budynki i miejsca związane ze zrywami narodowymi, czy na przykład wizytą w naszym mieście papieża Jana Pawła II” - poinformował nauczyciel historii Żydrunas Gulbinas. Jak mówi, „dotychczas uczniowie mijali te obiekty i nie zastanawiali się, że są one świadectwem naszej wspólnej historii”.
Wileńska szkoła im. Szymona Konarskiego przygotowuje wileńską trasę związaną ze swym patronem, uczestnikiem powstania listopadowego. Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w wileńskiej dzielnicy Nowa Wilejka zgłosiło aż pięć grup chętnych do udziału w projekcie. Czterema z nich kieruje nauczyciel historii Waldemar Szełkowski, a jednym z opracowywanych przez uczniów tematów jest temat deportacji i zesłania na Syberię.
„To właśnie ze stacji kolejowej w Nowej Wilejce 14 stycznia 1941 roku ruszyły na Wschód pierwsze pociągi z zesłańcami, wśród których byli i Litwini i Polacy” - przypomina Szełkowski.

Projekt zainicjowany przez Instytut Polski w Wilnie jest też elementem przygotowań Polski i Litwy do obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości w 1918 roku. „Chcemy wykorzystać tę okazję do podkreślenia wartości obecnych w historii Polski i Litwy, przypomnienia naszych wspólnych bohaterów, chcemy mówić o wolności, osiągnięciach naukowych, kulturalnych, poszanowaniu godności człowieka i jego praw” - powiedział dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Marcin Łapczyński.
Dyrektor przyznaje, że „przez ostatnie 100 lat relacje obu naszych krajów nie zawsze układały się najlepiej”. „Dlatego - jak zaznacza - poprzez organizację projektu skierowanego do młodzieży chcemy pokazać, że w naszej wspólnej kilkusetletniej historii więcej było pozytywnych, niż negatywnych momentów i że mamy czym się w Europie pochwalić i z czego być dumnym”.

Anna Pilarczyk-Palaitis, koordynatorka projektu w Instytucie Polskim w Wilnie, informuje, że to już kolejny projekt edukacyjny Instytutu, w którym biorą udział uczniowie szkół na Litwie z różnymi językami nauczania.
W 2012 roku przygotowano projekt „Czesław Miłosz – czytające szkoły”, w 2013 roku w ramach obchodów 150. rocznicy powstania styczniowego placówka zainicjowała i zrealizowała ogólnolitewski projekt dotyczący zabytków związanych z tym powstaniem. W tych projektach wzięło udział już ponad 500 uczniów z 72 szkół kraju.
„Cieszymy się, że inicjowane przez Instytut Polski w Wilnie przedsięwzięcia, mające na celu promocję historii i kultury, wspólne dziedzictwo historyczne i kulturowe są tak popularne wśród uczniów” - powiedziała Pilarczyk-Palaitis.
Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów
Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów