Podczas odbywającej się od czwartku dorocznej międzynarodowej konferencji programu unijnego eTwinning w Lizbonie nagrodzono najlepsze projekty realizowane w ubiegłym roku wspólnie przez uczniów z różnych krajów.
„Nasz projekt pod tytułem "Friends Fur-ever" dotyczył psów i opieki nad nimi. Do podjęcia tego tematu zachęcił nas jeden z moich uczniów” - powiedziała PAP Jolanta Okuniewska, laureatka nagrody w kategorii projektów dla dzieci w wieku 4-11 lat. Jest ona nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej oraz języka angielskiego w klasach I-III w Szkole Podstawowej nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie. Przy projekcie współpracowała z nauczycielkami ze szkół w Rumunii i Portugalii.
Był to już ich czwarty wspólny projekt. Pracując nad nim nauczycielki codziennie kontaktowały się za pomocą e-maili. Uczniowie „spotykali” się za pomocą wideokonferencji. Aby projekt był atrakcyjny, nauczycielki odwołały się do teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, dlatego w ramach projektu uczniowie podejmowali różne formy aktywności.
Wspólne dla uczniów z trzech krajów były m.in. zajęcia języka angielskiego, nauka tego samego wiersza, piosenki. Jednym z działań było też opracowanie lektury w języku ojczystym i przedstawienie jej partnerom. Koledzy z Rumunii przygotowali za pomocą prostych programów m.in. puzzle ze zdjęć sylwet psów wykonanych z figur tangramu (tangram to kwadrat, który składa się z 7 części), a dzieci z Polski wykonały animowane rysunki piesków. Projekt realizowany był przez cztery miesiące. Poruszone w nim zostały m.in. takie problemy jak bezdomność zwierząt czy konieczność sprzątania po psach. „Tematy zaproponowały dzieci” - powiedziała Okuniewska. Wykonały one plakaty zachęcające do sprzątania, które później zostały wywieszone w miejscach publicznych, zbierały pokarm dla psów w schronisku, kilkoro z nich zostało nawet wolontariuszami w schronisku. „Uczyły się przy tym, nawet sobie tego w pełni nie uświadamiając, postaw społecznych" - mówiła nauczycielka. W jej ocenie uczniowie, do każdego kolejnego zadania podchodzili jak do kolejnej zabawy. Z starszymi uczniami – gimnazjalistami - pracowała nad projektem inna laureatka nagrodzona w Lizbonie Stanisława Czerezdrecka, nauczycielka języka angielskiego z Zespołu Szkół w Dąbrowie Opolskiej. Przy projekcie The Rainbow Village współpracowała ona ze szkołami z Francji, Grecji, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Turcji i Włoch.
Projekt ten nagrodzony został w kategorii projektów realizowanych przez uczniów w wieku 12-15 lat; otrzymał także nagrodę główną – jako najlepszy z wszystkich nagrodzonych projektów. W ramach projektu uczniowie stworzyli wirtualną wioskę wraz z mieszkańcami (byli to jedyni ludzie, którzy przeżyli globalną katastrofę spowodowaną efektem cieplarnianym), ustalili obowiązujące w niej prawa, które spisali w konstytucji Tęczowej Wioski. W demokratycznych wyborach uczniowie wybrali prezydenta. Powstał również hymn, którego autorami były grupy uczniów z krajów partnerskich. Głosując wybrali również flagę spośród wielu projektów przygotowanych przez uczniów. Zgłębiali też tematykę przetrwania, ochrony środowiska oraz obywatelstwa. Projekt realizowany był przez cały rok.
„Początkowo uczniowie byli bardzo nieśmiali w kontaktach ze swoimi rówieśnikami z innych krajów. Temat jednak na tyle ich wciągnął, że kontakty się ożywiły. W pewnym momencie uczniowie zaczęli się kontaktować z sobą zupełnie bez naszego pośrednictwa. Nawiązali bardzo dobre kontakty. Projekt się skończył kilka miesięcy temu, a niektóre kontakty, przyjaźnie trwają nadal” - powiedziała PAP Czerezdrecka, Według niej, dzięki pracy nad projektem uczniowie poczuli się bardziej pewni siebie.
„Okazało się, że potrafią współpracować z innymi posługując się obcym językiem. Skutecznie doprowadzić projekt do końca. Dało im to kapitał na przyszłość” - oceniła. Projekt był realizowany w języku angielskim, więc wszystkie zadania wymagały użycia języka obcego – prezentacje, komunikacja na forum Twinspace, wymiana opinii i refleksje, przygotowanie filmu. Uczniowie musieli też wykazać się podstawowymi umiejętnościami w zakresie technik informacyjno-komunikacyjnych, takimi jak wykorzystywanie komputerów do tworzenia, prezentowania i wymiany informacji oraz do porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem internetu. Wszystkie przygotowane materiały mają formę multimedialną – teksty w programach typu Word, PowerPoint, zdjęcia cyfrowe, filmy.
Uczniowie pracowali zarówno samodzielnie w domu, jak i w grupach, a także w szkole. Mieli wyznaczone zadania i terminy, dzięki czemu uczyli się organizować własną naukę i zarządzać swoim czasem. Mogli również samodzielnie dokonywać wielu wyborów – zarówno w kwestii partnerów w grupach, jak i sposobu realizacji poszczególnych zadań. W Lizbonie nagrody przyznano w dziewięciu kategoriach. Nagrody można było zdobyć za projekty, w których biorą udział: uczniowie w wieku 4-11 lat, uczniowie w wieku 12-15 lat, uczniowie w wieku 16-19 lat. Obok kategorii głównej w konkursie o Nagrody eTwinning, jest także kilka kategorii specjalnych m.in. za projekty realizowane w języku hiszpańskim, francuskim, niemieckim. Łącznie nagrodzono 12 projektów wybranych spośród 300 zgłoszonych; nagrody odebrało 136 nauczycieli, którzy wspólnie pracowali przy ich realizacji. Wśród laureatów były trzy nauczycielki z Polski. Najlepsze projekty były prezentowane szczegółowo podczas warsztatów, które prowadzone były w piątek. Międzynarodowy program eTwinning został zainaugurowany w 2005 r. przez Komisję Europejską. Celem przedsięwzięcia jest promowanie szkolnej współpracy w Europie, która przebiega przy użyciu technologii ICT.
Program skierowany jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów oraz do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 19 lat, czyli przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Mogą brać w nim udział szkoły z wszystkich krajów UE. Do programu dołączyły też m.in. Norwegia, Turcja i Szwajcaria. (PAP)