Chodzi o to, że szkoły wyższe zaczęły już przygotowania do tegorocznej rekrutacji, ale nie są pewne, w jakiej formule (ogólnoakademickiej czy o profilu praktycznym) będą kształcić studentów.
A to rzecz ważna, bo profil ogólnoakademicki to gwarancja dostępu do szerokiej wiedzy teoretycznej i przygotowanie do prowadzenia badań, a profil praktyczny nastawiony jest na kształcenie zawodowe.

Opublikowano nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach>>

Póki co studenci nie mają więc gwarancji, że wymarzone studia nie zmienią się po drodze w rodzaj... szkoły zawodowej. A nawet – czy ich dyplomy nie zostaną unieważnione.
– Podobnie jak Ministerstwo Nauki sam nie wiem, jak sobie poradzić z tym problemem, mówi „Rzeczpospolitej" prof. Waldemar Tłokiński, rektor Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku i szef konferencji zrzeszającej rektorów uczelni niepublicznych.(PAP)

 

Legitymacja zawodowa ułatwi znalezienie pracy za granicą>>