"Dyskryminacja z powodu tożsamości jest uznawana za coś "naturalnego" i w związku z tym jest bagatelizowana zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli" – mówiła Małgorzata Jonczy-Adamska, koordynatorka projektu badawczego "Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona".
ZNP w liście do premier Ewy Kopacz apeluje: "Należy już dziś przystąpić do stworzenia koncepcji kształcenia dzieci uchodźców i współpracy z ich rodzicami, należy także przygotować szkolenia dla nauczycieli z placówek, do których dzieci te zostaną skierowane, oraz zaprojektować działania adresowane do społeczności lokalnych, w których znajdują się te placówki". (PAP)

ZNP: szkoły nie są gotowe na przyjęcie dzieci uchodźców>>