Podręcznik i 50 zł dla każdego ucznia
Jak powiedział premier Donald Tusk na konferencji prasowej w warszawskim Centrum Usług Wspólnych, któremu zlecono wydruk "Naszego elementarza", szkoły otrzymają 50 zł na każdego pierwszoklasistę na materiały pomocnicze, by nie doszło do powstania mechanizmu "zdzierania pieniędzy z rodziców poprzez drogie i rozbudowane materiały pomocnicze". "W pierwszej klasie chcemy, aby te materiały były także finansowane przez szkołę ze środków, które my dostarczamy" - wyjaśnił premier.

Katolickie szkoły bez rządowego elementarza>>

Jak podkreślił, "akcja na tym etapie zakończyła się sukcesem, biorąc pod uwagę zainteresowanie tym elementarzem". Premier przypomniał także, że szkoła nie ma przymusu korzystania z darmowego podręcznika. "Szkoła może skorzystać z naszej pomocy i zakładaliśmy, że przygniatająca większość się na to zdecyduje. I rzeczywiście - ponad 99 procent szkół publicznych, ponad 97 procent szkół w całej Polsce, zadecydowała się na przyjęcie naszej oferty. Ten projekt obejmuje także podręcznik do nauki języka angielskiego" - zaznaczył.

Nie trzeba kupować dodatkowych materiałów
Tusk zwrócił się także do rodziców tegorocznych pierwszoklasistów, podkreślając, że nie powinni kapitulować przed żadną formą presji i nie ma przymusu, żeby dokonywali dodatkowych zakupów. "Nasz projekt darmowego podręcznika wyczerpuje wszelkie potrzeby. Nie dotyczy to oczywiście zajęć nieobowiązkowych, m.in. religii. Nie ma takiej prawnej sytuacji, która zmusiłaby rodziców do zakupu materiałów dla dzieci" - podkreślił.
Zgodnie z majową nowelizacją ustawy o systemie oświaty uczniowie, którzy 1 września tego roku rozpoczną naukę w I klasie szkoły podstawowej, dostaną darmowe podręczniki. Książki te staną się własnością szkoły, mają służyć co najmniej trzem rocznikom.

Rządowy elementarz naiwny i nie uczy liczyć>>

Nauczyciele będą mogli skorzystać z innego podręcznika niż rządowy "Nasz elementarz" pod warunkiem, że jego zakup sfinansuje jej organ prowadzący (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła nie będzie mogła domagać się od rodziców zakupu podręczników.
Drukowanie "Naszego elementarza" zlecono drukarni Centrum Usług Wspólnych, które jest jednostką podległą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pierwszą część "Naszego elementarza" dostarczą do szkół kuratoria. (PAP)

Polecamy: Ministerstwo wyjaśnia, jak klasyfikować wydatki z dotacji na podręczniki