"Chciałabym, by komitet stały rady ministrów zajął się projektem jeszcze w czerwcu, a rada ministrów jak najszybciej przyjęła założenia. Szacuję, że około września projekt ustawy mógłby trafić do Sejmu" - powiedziała w piątek Szumilas. Potwierdziła informacje na temat prac nad nowelizacją ustawy przekazane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego po czwartkowym spotkaniu z szefową MEN.
Zgodnie z przedstawionym w marcu projektem założeń planowane zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczyć mają m.in. określenia wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczycieli, kryteriów udzielania im urlopów dla poratowania zdrowia oraz sposobu rozliczania środków wydatkowanych przez samorządy na wynagrodzenia nauczycieli. Pod koniec maja MEN informowało, że trwa opracowywanie projektu po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach społecznych.
O pilne spotkanie z minister edukacji i rozmowę na temat harmonogramu prac nad projektem wystąpił w ubiegłym tygodniu zarząd główny Związku Nauczycielstwa Polskiego. W czwartek po spotkaniu z Szumilas związkowcy poinformowali, że - obok informacji na temat prac nad nowelizacją Karty Nauczyciela - poruszono także kwestie takie jak m.in. wdrażanie reformy obniżającej wiek szkolny, bezrobocia wśród nauczycieli. Według ZNP rozmawiano również na temat łamania prawa oświatowego - do jakiego zdaniem związku - dopuszczają się samorządy. (PAP)