"Każdy Wasz rok jest ważny i niepowtarzalny, jako czas wytężonej nauki, małych i dużych osiągnięć, tworzenia planów oraz spełniania marzeń. Dzielę z Wami radość z każdego sukcesu" - zwróciła się Szumilas do uczniów w liście opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.
"Kończycie zajęcia szkolne wypełnione intensywną pracą, ostatni przed wakacjami dzwonek zapowiada wytchnienie od codziennych obowiązków, a także więcej wolnych chwil na realizację pomysłów zazwyczaj odkładanych +na później+. Życzę Wam spełnienia tych planów, odpoczynku oraz poznawania nowych miejsc i ludzi. Wierzę, że pełni energii spotkacie się we wrześniu w swoich szkołach. Proszę także, żebyście – korzystając ze swobody – pamiętali o zasadach bezpieczeństwa i o zachowaniu rozwagi w czasie wakacji" - zaapelowała minister w liście.
Podziękowała w nim rodzicom za współpracę ze szkołą. Zaznaczyła, że stanowią oni niezbędny filar systemu oświaty. "Poprzez aktywne uczestnictwo w istotny sposób pomagacie w kształtowaniu jego optymalnego modelu. Jestem przekonana, że osiągnięcia Państwa dzieci stanowią powód do dumy, a wspólny trud wychowawczy zaowocuje w przyszłości mądrymi pokoleniami Polaków" - zaznaczyła.
"Chciałabym się także podzielić z Państwem radością wynikającą z uchwalenia przez Sejm i podpisania przez prezydenta tzw. ustawy przedszkolnej, w wyniku której wysokość opłat pobieranych od rodziców za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego zostanie od września 2013 roku poważnie ograniczona" - napisała Szumilas.
Słowa podziękowania minister skierowała też do nauczycieli, dyrektorów i pracowników administracji oświatowej: "Dziękuję za kolejny rok wielu cennych inicjatyw i twórczych działań dla dobra edukacji oraz za to, że – przekazując młodemu pokoleniu wiedzę oraz niezbędne umiejętności – rozbudzacie w nim zdolność samodzielnego myślenia, pasję poznania i tworzenia, a także wzbogacacie je o nieprzemijające wartości prawdy, piękna, dobra, społecznego zaangażowania i odpowiedzialności".
Przypomniała, że mijający rok szkolny 2012/2013 był rokiem wdrażania ważnych zmian, zwłaszcza w IV klasach szkół podstawowych, oraz nowej organizacji kształcenia ogólnego i zawodowego w I klasach szkół ponadgimnazjalnych, w tym egzaminów zawodowych sprawdzających nabycie określonych kwalifikacji.
"Mija także kolejny rok intensywnych przygotowań do cywilizacyjnej zmiany, jaką jest obniżenie wieku obowiązku szkolnego do 6 roku życia. Sprzyja temu ważna z punktu widzenia rozwoju dziecka edukacja przedszkolna, a w kolejnych latach, systematycznie będzie zwiększać się dostępność wychowania przedszkolnego, również dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat" - zaznaczyła Szumilas.
"Dziękuję nauczycielom przedszkoli za cierpliwe i systematyczne wprowadzanie najmłodszych w świat nauki i kultury, przygotowujący do dalszej edukacji. Jestem też wdzięczna nauczycielom kształcenia zintegrowanego za troskę, jaką otaczają młodsze dzieci – sprzyja to ich adaptacji, a w rezultacie powodzeniu w nauce" - dodała.
Minister zwróciła się także, do nauczycieli szkół polonijnych podkreślając jak ważną rolę pełnią w środowisku Polaków zamieszkałych za granicą, krzewiąc polskości. Dziękowała im, za pielęgnowanie języka polskiego i historii oraz polskiej kultury i tradycji.
Specjalne podziękowania Szumilas przekazała także samorządom oraz innym organom prowadzącym szkoły za starania o wysoki poziom pracy szkół, zgodnych z potrzebami rodziców i zapewniających bezpieczeństwo uczniom.
"Przed nami ostatni rok przygotowań na przyjęcie wszystkich 6-latków do szkoły podstawowej. Zróbmy wszystko, żeby po przekroczeniu szkolnego progu otoczyła ich serdeczna atmosfera i warunki sprzyjające nauce. Dzięki Waszym działaniom szkoły z roku na rok zmieniają się, pięknieją i doskonalą się w kształceniu uczniów, umożliwiając im coraz lepszy start w życie we współczesnym świecie" - zaznaczyła.
Dla 4 mln 757 tys. dzieci i młodzieży oraz około 662 tys. nauczycieli w piątek kończy się rok szkolny 2012/2013. Około 352 tys. dzieci kończących I klasy szkoły podstawowej otrzyma swoje pierwsze świadectwa szkolne.
Minister edukacji Krystyna Szumilas weźmie udział w uroczystość zakończenia roku w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie w województwie łódzkim.