Pilotaż "Cyfrowej szkoły" miał dać rządowi wskazówki, jak przygotować cyfryzację wszystkich szkół. W programie wzięło udział około 70 tys. uczniów pracujących w systemie 1:1, czyli jeden komputer na jednego ucznia.
Analitycy Instytutu Badań Edukacyjnych porównali wyniki sprawdzianu szóstoklasistów, którzy uczestniczyli w programie, z osiągnięciami pozostałych. Na egzaminie z roku 2013 wystąpiła jedna różnica między obiema grupami. Wśród objętych pilotażem mniej było uczniów, którzy wykazali się najgorszą umiejętności rozumowania.

Cyfryzacja szkół nadal kuleje>>

Różnica jednak była minimalna, na granicy znaczenia statystycznego.
W 2014 r. w żadnym badanym zakresie wyniki obu grup uczniów już się od siebie nie różniły. "Nie należy się spodziewać, by wdrażane w przyszłości w Polsce programy 1:1, stanowiące kontynuację +Cyfrowej szkoły+, w znaczący sposób oddziaływały na wyniki egzaminów zewnętrznych" - napisali eksperci IBE we wnioskach analizy.(PAP)

Prawie połowa Polaków to cyfrowi analfabeci>>