Przedsięwzięcie jest skierowane do 190 uczniów techników ZDZ dla młodzieży, z placówek w Chmielniku, Końskich, Kielcach, Ostrowcu Świętokrzyskim i w Starachowicach

Jak poinformował PAP Piotr Szczepański z ZDZ, projekt zakłada udział uczniów w jednym z trzech zadań.

„Ostatni dzwonek” to przyspieszony kurs dla maturzystów z języka angielskiego i z matematyki. Natomiast zajęcia pozalekcyjne z tych samych przedmiotów, przygotowujące do egzaminu dojrzałości i jednocześnie do egzaminu na certyfikat językowy, zakłada działanie „Mam maturę – mam szansę”.

Cykl „Zostanę przedsiębiorcą” przeznaczono dla młodzieży, która nie planuje przystępować do matury – to zajęcia z przedsiębiorczości, prowadzone w formie warsztatów i staży zawodowych. Uczniowie zdobędą wiedzę dotyczącą zakładania firmy, poznają także mechanizmy funkcjonowania rynku i związane z nim pojęcia ekonomiczne. Zaplanowano spotkania z przedsiębiorcami, którzy opowiedzą, co jest kluczem do sukcesu własnej firmy.

Wszyscy uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z doradztwa psychologicznego i zawodowego, które pozwoli im na lepsze przygotowanie się do rozmów kwalifikacyjnych i egzaminów; pomoże także w wyborze ścieżki kariery zawodowej.

Koszt projektu, który będzie realizowany do czerwca 2013 r. to ponad 700 tys. zł. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w 85 proc. przez Unię Europejską, w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

W około 90 szkołach dla młodzieży i dorosłych podległych Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, kształci się blisko 6 tys. uczniów i słuchaczy. Doskonalą oni umiejętności podczas praktyk zawodowych w kraju i za granicą, uzyskując świadectwa, dyplomy, zaświadczenia i specjalistyczne uprawnienia. Dokumenty te są przepustką na krajowy i zagraniczny rynek pracy.

Firma funkcjonuje na lokalnym rynku edukacyjnym od 65 lat. Dysponuje siecią 28 placówek szkoleniowych, które obejmują zasięgiem województwo świętokrzyskie, południową część Mazowsza oraz powiat miechowski w Małopolsce. (PAP)

ban/ ls/