Nabór uczestników projektu „Kaganek nadziei” ruszy w poniedziałek. Mogą się do niego zgłaszać nauczyciele i pozostali pracownicy placówek oświatowych (np. księgowe, woźni, kucharki), zwolnieni po 31 grudnia 2012 r. lub zagrożeni zwolnieniem (pracujący na cześć etatu).
Jak mówił w czwartek podczas konferencji prasowej dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Kielcach Arkadiusz Piecyk, koncepcja projektu była konsultowana z oświatowymi związkami zawodowymi - aby jak najlepiej trafić w oczekiwania jego przyszłych uczestników, odnośnie realizacji dalszej kariery zawodowej.
Nauczyciele na początku skorzystają z profesjonalnego poradnictwa zawodowego i psychologicznego, które pozwoli określić ich potrzeby i możliwości na rynku pracy. Potem będą mogli wziąć udział w szkoleniach bądź studiach podyplomowych, które pozwolą im zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności. Inni będą mogli starać się o uzyskanie dotacji na własną działalność gospodarczą.
Studia i kursy dotyczą głównie dziedzin związanych z dotychczasowym wykształceniem uczestników projektu. Zaplanowano studia podyplomowe z doradztwa zawodowego i coachingu kariery (umożliwiające pracę w instytucjach edukacyjnych i rynku pracy, działach personalnych firm), zarządzania i audytu oraz gerontologii społecznej (nauka starająca się rozwiązać problem starzenia się społeczeństwa; studia dają możliwość pracy jako asystent rodziny, w promocji i profilaktyce ochrony zdrowia, sanatoriach).
Szkolenia przewidziane w projekcie to: kadry i płace, pełnomocnik jakości oraz menadżer i animator kultury.
Przewiedziono też możliwość udziału w kursach i studiach z dowolnych dziedzin, wskazanych przez uczestników projektu.
75 osób, które będą miały dobre pomysły na prowadzenie własnych firm, będzie mogło uzyskać 40 tys. zł bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności. Przejdą szkolenia w tym zakresie, opracują biznesplany i otrzymają doradztwo przedbiznesowe. Przez pół roku od założenia firm będą otrzymywały wsparcie pomostowe - w wysokości minimalnego wynagrodzenia (będzie je można wydać na bieżącą działalność przedsiębiorstwa, m. in. składki ZUS). Dla 30 firm wsparcie takie będzie można przedłużyć nawet do roku.
Jak wynika z danych WUP, na koniec 2013 r. w woj. świętokrzyskim zarejestrowanych było 1300 osób, które jako swoje ostatnie miejsce pracy wskazały placówki oświatowe.
„Musimy pokazywać nauczycielom możliwości pracy w innych dziedzinach, by po zwolnieniu ze szkół podejmowali zatrudnienie i nie stawali się osobami wykluczonymi - nie zamykali się w domach i byli otwarci na współdziałanie w środowisku” - podkreślił Piecyk.
Wg danych świętokrzyskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, w 2014 r. w regionie pracę straciło 328 nauczycieli, a w 2013 r.– 286. Cześć osób przeszło na emerytury. Dużą liczbę zwalnianych stanowią młodzi nauczyciele, z którymi nie przedłużono umów na czas określony. Zwolnienia są związane z niżem demograficznym oraz likwidacją szkół.
Jak oceniła prezes okręgu ZNP w Kielcach Elżbieta Drogosz, niepokojąca jest rosnąca w dużym tempie liczba pedagogów zatrudnianych w niepełnym wymiarze pracy. Takie osoby są najbardziej narażone na zwolnienie.
„Cieszymy się, że program wsparcia rusza bez zbędnej zwłoki, choć to trochę późno, bo są już wakacje. Myślę, że nauczyciele nie mają oporów przed zdobywaniem nowej wiedzy, szczególnie w dziedzinach zbliżonych do swojego pierwotnego wykształcenia. Bardziej kreatywne osoby będą chciały wykorzystać drzemiące w nich talenty, tylko trzeba im w tym pomóc” - mówiła.
Realizatorem projektu będzie wyłoniona w konkursie firma Multiedukator z Kielc, a partnerem świętokrzyski ZNP oraz Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu (będzie odpowiadał za przyznawanie dotacji na działalność gospodarczą).
Koszt projektu to niemal 6 mln zł. Pieniądze pochodzą z unijnego programu Kapitał Ludzki. (PAP)

Polecamy: Samorządy pomogą zwalnianym nauczycielom