Jak poinformowała rzeczniczka Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Mariola Konopka, sprawdzian przebiegł spokojnie, wszystko odbyło się zgodnie z procedurami.
Wszyscy uczniowie w całym kraju podczas sprawdzianu rozwiązywali taki sam test. Jednym z tematów w zestawie zadań rozwiązywanych przez uczniów były początki kina.

W zestawie było 26 zadań. 20 z nich to zadania zamknięte - należało wskazać prawidłową odpowiedź spośród kilku podanych. Zadania odnosiły się m.in. do cytowanych tekstów: o początkach kina, filmach braci Lumiere oraz do wiersza Leopolda Staffa "Burza nocna". Piszący sprawdzian musieli się wykazać także np. znajomością krajów leżących nad Bałtykiem czy umiejętnością obliczania czasu i rozwiązywania zadań z geometrii.

W zestawie były również zadania otwarte - uczeń musiał sam napisać odpowiedź na zadane pytanie, np. obliczyć, ile trwało skanowanie jednej strony, gdy wiadomo, ile trwa skanowanie kilkudziesięciu. Brzmiało ono: "Skanowanie 25 stron trwało 15 minut. Ile sekund zajęło średnio skanowanie jednej strony?".

Inne zadanie otwarte dotyczyło sześcianów: "Dwie sąsiednie ściany drewnianego klocka w kształcie sześcianu pomalowano na zielono, a pozostałe na żółto. Następnie klocek ten rozcięto na osiem jednakowych małych sześcianów. Ile małych sześcianów ma tylko jedną ścianę pomalowaną na zielono? Ile małych sześcianów ma trzy ściany pomalowane na żółto?"

Szóstoklasiści musieli też napisać dwa teksty własne - na podstawie zamieszczonych rysunków napisać instrukcję przygotowania czekolady do picia oraz napisać opowiadanie o tym, jak ktoś zrobił miłą niespodziankę swoim domownikom.

Opinie szóstoklasistów, z którymi rozmawiali dziennikarze PAP po sprawdzianie, były podzielone, jeśli chodzi o trudność zadań. Padały określenia od: "bardzo łatwy", "taki sobie", po "dość trudny" i "trudny". Jeśli wymieniali jakieś zadania jako trudne, to najczęściej zadania: dotyczące pomalowania sześcianu i skanowania kartek. Większości uczniów podobało się to, że mieli napisać opowiadanie.

Sprawdzian, zwany kompetencyjnym lub ponadprzedmiotowym, ma skontrolować nie tylko wiedzę ucznia, ale i jego umiejętności. Ma ocenić, w jakim stopniu opanował on czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce, w tym liczenie. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie mógł przystąpić do sprawdzianu w wtorek, będzie go pisać w drugim terminie - 5 czerwca.

Jeśli szóstoklasista zamierza kontynuować naukę w gimnazjum rejonowym, to liczba uzyskanych przez niego punktów ze sprawdzianu nie ma większego znaczenia - i tak zostanie przyjęty do szkoły. W przypadku wyboru gimnazjum spoza rejonu czy szkół prywatnych i społecznych wynik sprawdzianu może decydować o tym, czy uczeń zostanie przyjęty do szkoły.

Informacje o wynikach tegorocznego sprawdzianu uczniowie poznają w czerwcu. Umieszczone będą one także na specjalnych zaświadczeniach wydawanych przez CKE, które szóstoklasiści otrzymają na koniec roku szkolnego wraz ze świadectwami. (PAP)

dsr/ ls/ mag/