Kosztem około 36 mln zł gdański samorząd wybudował w Kokoszkach (leżącej na obrzeżach miasta, szybko zaludniającej się dzielnicy) obiekt przeznaczony na szkołę podstawową z oddziałami przedszkolnymi. Miasto postanowiło jednak, że nie będzie samo prowadziło szkoły przewidzianej na około 600 uczniów, ale powierzy to zadanie podmiotowi wyłonionemu w konkursie: został on rozstrzygnięty w ub.r. i szkoła ruszyła 1 września ub.r.

Na początku 2014 r. do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wpłynęły dwa zawiadomienia dotyczące szkoły w Kokoszkach: działacze SLD mieli wątpliwości, czy koncept miasta nie jest sprzeczny m.in. z ustawą o systemie oświaty. Z kolei poseł PiS Andrzej Jaworski i radny Gdańska z tej partii Kazimierz Koralewski mieli zastrzeżenia m.in. co do samego trybu przeprowadzenia konkursu.

Jak poinformowała w czwartek PAP rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk, śledztwo, w którym badano oba zawiadomienia, zostało umorzone, a decyzja ta jest prawomocna.

Rzeczniczka wyjaśniła, że prokuratorzy badający sprawę nie natrafili na nieprawidłowości w przebiegu konkursu. „Z podmiotem wyłonionym w wyniku konkursu została podpisana umowa cywilno-prawna najmu lokalu wraz z dzierżawą terenu. Gmina nie wyzbyła się prawa własności. W umowie zostało zastrzeżone prawo do jej wypowiedzenia w określonych przypadkach, w tym w przypadku opóźnienia w płatności z tytułu najmu lub dzierżawy, niewłaściwej eksploatacji, w przypadku wydania decyzji o cofnięciu najemcy zezwolenia na założenie szkoły publicznej” – poinformowała.

Wawryniuk zaznaczyła też, że ustawa o systemie oświaty „dopuszcza zakładanie szkół publicznych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego”. Dodała, że założenie szkoły przez taki podmiot „wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”, a podmiot wyłoniony w wyniku ogłoszonego przez gdański samorząd konkursu zezwolenie takie posiadał.

Gdańsk: będzie śledztwo ws. konkursu na podmiot zarządzający szkoła>>

Rzeczniczka dodała też, że w ramach postępowania ustalono, że szkoła w Kokoszkach jest w pełni bezpłatna. „Bezpłatne są liczne zajęcia dodatkowe. Program nauczana realizowany jest zgodnie z programem ministra edukacji. Jest on poszerzony o dodatkowe zajęcia i inicjatywy podejmowane przez poszczególnych nauczycieli. W godzinach popołudniowych realizowane są również zajęcia płatne. Nie kolidują one z zajęciami bezpłatnymi” – poinformowała Wawryniuk.
Do ogłoszonego przez miasto Gdańsk w końcu 2013 r. konkursu na operatora szkoły w Kokoszkach stanęły dwie fundacje: Familijny Poznań oraz Pozytywne Inicjatywy z Pucka. Konkurs został rozstrzygnięty na początku ub.r. Wygrała go ta druga fundacja (prowadzi ona w Pucku Zespół Szkół im. Macieja Płażyńskiego), która swoją ofertę przygotowała we współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Polską Akcją Humanitarną.
Szkoła w Kokoszkach ma charakter publiczny. Ogłaszając konkurs władze Gdańska argumentowały, że administrowanie placówką przez prywatny podmiot zapewni wyższy poziom edukacji oraz pozwoli zaoszczędzić w budżecie miasta kilka milionów złotych. (PAP)

WSA oddalił skargę Solidarności ws. wyboru prywatnego zarządcy szkoły>>