Kilkuset młodych naukowców, przygotowujących prace doktorskie o tematyce zgodnej z Programem Rozwoju Technologii Woj. Śląskiego, otrzyma roczne stypendia, finansowane ze środków UE. Do 10 lutego potrwa pierwszy nabór wniosku do programu.

Jak poinformowali podczas wtorkowej konferencji prasowej przedstawiciele urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego oraz koordynującego projekt Uniwersytetu Śląskiego, stypendia będą obejmowały lata akademickie 2011-2012 oraz 2012-2013. W każdym roku z wypłacanych co miesiąc pieniędzy (po 4,5 tys. zł) skorzysta po 101 doktorantów.

Lista beneficjentów pierwszego naboru powinna być znana w marcu. Najlepsi stypendyści z trwającego roku akademickiego będą mogli korzystać z nich także w następnym roku - pod warunkiem dalszego spełniania kryteriów formalnych.

Według wicemarszałka woj. śląskiego Mariusza Kleszczewskiego młodzi naukowcy zajmujący się dziedzinami istotnymi dla rozwoju regionu otrzymają z programu ,,naprawdę duże wsparcie . ,,To projekt systemowy - te kadry mają przyczynić się do zwiększenia potencjału naszego województwa- mówił Kleszczewski.

Jak zaznaczył prorektor Uniwersytetu Śląskiego ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. Andrzej Kowalczyk, kluczowym kryterium przyznawania stypendiów będzie prowadzenie badań w jednej z dziedzin określonych w Programie Rozwoju Technologii Woj. Śląskiego na lata 2010-2020.

Dziedziny te to: technologie medyczne dla ochrony zdrowia, technologie dla energetyki i górnictwa, technologie dla ochrony środowiska, technologie informacyjne i telekomunikacyjne, produkcja i przetwarzanie materiałów, transport i infrastruktura transportowa, przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy, a także nanotechnologie i nanomateriały.

W drodze konkursu punktowane będą sformułowanie projektu badawczego, jego wykonalność (możliwość dostępu do urządzeń, dorobek doktoranta, promotora i instytucji), uczestnictwo w studiach doktoranckich prowadzonych przez odpowiednio klasyfikowane jednostki badawcze, stopień zaawansowania pracy doktorskiej, możliwość wykorzystania wyników pracy oraz współpraca z konkretnymi przedsiębiorstwami.

Koordynatorem programu jest prof. Jarosław Polański z Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Jak wyjaśnił, każdy wniosek doktoranta będzie oceniany m.in. przez dwóch niezależnych ekspertów. Gotowa jest już lista tych specjalistów. Są oni związani z takimi instytucjami jak np. Politechnika Śląska czy Główny Instytut Górnictwa.

O przystąpienie do programu mogą starać się osoby mieszkające na terenie woj. śląskiego, uczestniczące w prowadzonych na terenie tego regionu studiach doktoranckich w dziedzinach określonych w Programie Rozwoju Technologii Woj. Śląskiego, przygotowujące związane z nimi prace doktoranckie i nie korzystające w tym czasie z innych stypendiów ze środków unijnych.

Oprócz stypendiów doktoranci w ramach programu mogą liczyć na przeszkolenie w dziedzinach: prawa własności intelektualnej, komercjalizacji wiedzy i przedsiębiorczości.

Program, który pochłonie 16 mln zł, jest częścią projektu ,,DoktoRIS , realizowanego przez regionalny samorząd we współpracy z Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk. Szczegółowe informacje i wnioski aplikacyjne zamieszczono na stronie internetowej: doktoris.us.edu.pl

Pieniądze na stypendia pochodzą z unijnego programu operacyjnego ,,Kapitał Ludzki , z puli przeznaczonej na działania związane z transferem wiedzy oraz realizację Regionalnej Strategii Innowacji.(PAP)

mtb/ ls/