Jak mówił senator Jarosław Obremski (niezależny) nowelizacja wprowadza „uczciwe zapisy”. Przypomniał, że szkoły publiczne otrzymują środki z subwencji w okresie wakacji.
Wiceminister Tadeusz Sławecki przypomniał zaś, że nowelizacja została poparta w Sejmie przez wszystkie kluby. Popierana jest też przez rząd.

Nowela ustawy o systemie oświaty doprecyzowuje przepisy tak, by szkoły niepubliczne o uprawnieniach publicznych i szkoły publiczne prowadzone przez inne podmioty niż samorządy, np. szkoły artystyczne, w okresie wakacji bezdyskusyjnie miały zapewnione środki z subwencji oświatowej także za absolwentów z ostatniego rocznika.
Potrzeba nowelizacji ustawy związana jest z kwestionowaniem przez niektóre organy kontroli, np. regionalne izby obrachunkowe, stosowanej dotychczas przez większość samorządów zasady wliczania w okresie wakacji do liczby uczniów także absolwentów z ostatniego rocznika. W efekcie część szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych, a także szkół publicznych prowadzonych przez inne podmioty, przestała otrzymywać od samorządów za ten okres środki z subwencji naliczane na absolwentów.

Tymczasem funkcjonowanie szkół pociąga za sobą koszty nie ograniczające się tylko do wydatków w okresie od września do czerwca, gdy odbywają się lekcje. Także w czasie wakacji ponoszone są wydatki na utrzymanie bazy lokalowej oraz wynagrodzenia nauczycieli.
Obradujące w środę senackie Komisje: Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej również nie zaproponowały poprawek do nowelizacji.
O poparcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty zaapelowała na posiedzeniu komisji edukacji siostra Maksymiliana Wojnar z Zarządu Rady Szkół Katolickich. Jak mówiła, w przypadku szkół trzyletnich, czyli gimnazjów i liceów, absolwenci ostatniego rocznika to jedna trzecia uczniów. Według niej, bez otrzymania środków na absolwentów w szkołach, które nie pobierają czesnego, może w czasie wakacji nie starczyć na wynagrodzenia dla nauczycieli.
Według MEN, nowelizacja ustawy nie pociągnie za sobą wydatkowania dodatkowych środków z budżetu państwa, gdyż środki na absolwentów z ostatniego rocznika są uwzględnione w subwencji oświatowej.
Głosowanie nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty odbędzie się w bloku głosowań, zaplanowanym na zakończenie posiedzenia Senatu. (PAP)

dsr/ abe/