Organizatorem kongresu jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Tegoroczna edycja będzie poświęcona wzbudzaniu potrzeby poznania i radości z nauki.
W wielu miastach Polski wykładowcy akademiccy, w trakcie spotkań prowadzonych na wyższych uczelniach, dzielą się swoją wiedzą i pasją z dziećmi. O tym, co robić, by nauka była fascynująca i roli uniwersytetów dziecięcych w lokalnym środowisku będą dyskutować uczestnicy kongresu. Kongres skierowany jest do organizatorów wszystkich uniwersytetów dziecięcych w Polsce. Pomyślany jest jako platforma wymiany doświadczeń i wspólnego poszukiwania sposobów wsparcia rozwoju tej formy kształcenia w Polsce. (PAP)

Ekspertka: szkoła to niepotrzebny stres i zmarnowane lata>>