Okazało się, że łączna kwota wnioskowana przez jednostki samorządu terytorialnego znacznie przewyższała kwotę możliwą do przeznaczenia na dofinansowanie tego zadania z 0,25 proc. rezerwy.
- Zespół ds. edukacji Komisji Wspolnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaproponował przyznanie jednostkom samorządu terytorialnego zwiększenia subwencji w wysokości 48,9 proc. kwoty wnioskowanej, jednak nie mniej niż 1.000 zł - wyjaśnia resort edukacji. 
Wnioski samorządów opiewały łącznie na kwotę 125.285 tys. zł., czyli na kwotę wyższą niż łączna kwota rezerwy subwencji wynosząca 103.028 tys. zł. Więcej>>