Za zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie średni wynik uzyskany przez uczniów to 64 proc. punktów, a za zadania z przedmiotów przyrodniczych (czyli biologii, chemii, fizyki i geografii) - 50 proc. punktów.
Gimnazjaliści musieli przystąpić także do pisemnego egzaminu z języka obcego. Przeprowadzany był on na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym.
Średni wynik uzyskany przez gimnazjalistów z egzaminu na poziomie podstawowym z języka angielskiego to 67 proc. punktów, z niemieckiego - 57 proc., z rosyjskiego - 58 proc., z francuskiego - 74 proc., z hiszpańskiego - 69 proc., z włoskiego - 58 proc.
Średni wynik z egzaminu na poziomie rozszerzonym z angielskiego to 48 proc. punktów, z niemieckiego - 41 proc., z rosyjskiego - 42 proc., z francuskiego - 75 proc., z hiszpańskiego - 64 proc., z włoskiego - 77 proc.
Wstępną informację o wynikach osiągniętych w tym roku na egzaminie gimnazjalnym ogłoszono w piątek na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej. Również w piątek swoje indywidualne wyniki poznali uczniowie.

Rekrutacja do liceum: po sto punktów za egzamin i świadectwo>>

Egzaminy gimnazjalne przeprowadzone były w dniach: 21, 22 i 23 kwietnia. Przystąpiło do nich ponad 360 tys. uczniów klas III gimnazjów. Uczniowie, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie zdawali egzaminów w kwietniu, mogli przystąpić do nich w dodatkowym terminie na początku czerwca.
Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem ukończenia gimnazjum, a jego wynik będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Podczas postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki ucznia uzyskane na zakończenie nauki w gimnazjum (odnotowane na świadectwie, potwierdzone zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz stosownymi zaświadczeniami).
Wraz ze swoimi indywidualnymi wynikami z egzaminu podanymi w procentach gimnazjaliści poznali też swoje wyniki w ujęciu centylowym. Dzięki temu mogą się dowiedzieć, jaki odsetek uczniów uzyskał w tym roku wyniki takie same lub niższe niż oni.(PAP)

Gimnazja i zawodówki nie zatrudnią po licencjacie>>

Rekrutacja do przedszkoliRekrutacja do przedszkoli>>