Polska jest jednym z 34 państw, w których w 2013 r. odbywa się druga edycja TALIS. Badanie potrwa do końca marca.
"Dzięki niemu w pośredni sposób nauczyciele oraz dyrektorzy mogą wpływać na kształtowanie polityki oświatowej" – uważa prof. Rafał Piwowarski z Instytutu Badań Edukacyjnych, który jest krajowym kierownikiem projektu.
IBE odpowiada za polską część badań. "Nauczyciele szkół i dyrektorzy dzięki anonimowym ankietom mogą wyrazić swoje opinie i przekonania dotyczące m.in. sposobów nauczania, tego, w jaki sposób się doskonalą, w jakich warunkach pracują, jakie konsekwencje ma ocena ich pracy.
Swoje opinie porównać mogą je z opiniami kilkudziesięciu tysięcy nauczycieli z całego świata" – wyjaśnił. TALIS pokazuje też, kim są nauczyciele – podaje średnią ich wieku, informacje o ich wykształceniu czy płci.

W Polsce badaniem TALIS ma zostać objętych 600 szkół; w sumie w projekcie ma uczestniczyć 12 tys. nauczycieli. "Samo badanie polega na wypełnieniu ankiet przez dyrektorów szkół i nauczycieli" – poinformowała Kamila Hernik z Zespołu Badań Nauczycieli IBE.
Zaznaczyła, że ankiety są anonimowe i nie służą ocenie pracy, postaw nauczycieli. "Mamy nadzieję, że większość nauczycieli zdecyduje się wypełnić je przez internet, bo to pozwala nam na lepszą organizację badania" - zaznaczyła.
Badanie TALIS (Teaching and Learning International Survey) jest koordynowane przez OECD - Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zrzeszającą 34 najbardziej rozwinięte kraje świata. Po raz pierwszy przeprowadzono je w 2008 r. Wówczas w Polsce objęto nim tylko nauczycieli pracujących w gimnazjach. Okazało się, że polscy nauczyciele na tle nauczycieli z innych krajów są stosunkowo dobrze wykształceni.
Także odsetek dokształcających się nauczycieli i liczba dni, które przeznaczają na kształcenie zawodowe były powyżej średniej dla tego badania - wynosiły odpowiednio 90 proc. i 29 dni w roku. Z poprzedniego TALIS wynikało również, że w Polsce, tak jak i w większości krajów objętych badaniem, nauczyciele uważają, że ich rola nie powinna ograniczać się wyłącznie do prezentowania faktów i ćwiczenia uczniów w rozwiązywaniu zadań. Są też przekonani, że powinni wspierać uczniów w aktywnym zdobywaniu wiedzy.
Raport krajowy z tegorocznej edycji TALIS badania opublikowany zostanie pod koniec 2014 r. Wcześniej, w czerwcu 2014 r. zaprezentowany ma zostać raport międzynarodowy. Więcej informacji o badaniu na stronie: www.eduentuzjasci.pl/talis (PAP) dsr/ ls/ jra/

Polecamy wywiad, którego profesor Piwowarski udzielił miesięcznikowi "Dyrektor Szkoły"Międzynarodowe badanie pomoże lepiej poznać pracę dyrektorów podstawówek i liceów