Przez lipiec i sierpień telefon zaufania będzie czynny codziennie w godz. 19-21 pod nr 507 832 741.
"Wakacje to czas swobody, który sprzyja inicjacji seksualnej. Tymczasem młodzi ludzie niekiedy nie wiedzą czym jest asertywność, że nie muszą zgadzać się na zachowania seksualne, na które nie mają ochoty" - mówiła dziennikarzom w Warszawie Lena Marciniak z "Pontonu".
Koordynatorka grupy edukatorów seksualnych Małgorzata Kot podkreśliła, że młodzież coraz częściej nie ma z kim porozmawiać o seksualności, nie otrzymuje wsparcia od rodziców a także rzetelnej edukacji w szkołach. "Młodzież wiedzę o seksie coraz częściej czerpie z pornografii, która w zafałszowany sposób pokazuje ludzkie ciało i relacje między ludźmi" - zaznaczyła.
Kot powiedziała, że co roku z telefonu korzysta ok. tysiąc młodych osób.
Grupa edukatorów seksualnych "Ponton" jest nieformalną grupą wolontariuszy działających przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Do swych działań zalicza edukację seksualną, poradnictwo dla młodzieży w sprawach dojrzewania, antykoncepcji i zdrowia reprodukcyjnego. Organizuje pogadanki na temat antykoncepcji i profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową.
Grupa edukatorów seksualnych "Ponton" również prowadzi telefoniczną poradnię dla młodzieży, czynną w każdy piątek w godz. 16-20, pod numerem 22 635 93 92. Z edukatorami można też skontaktować się mailowo lub poprzez forum internetowe, adresy dostępne są na stronie http://ponton.org.pl.
"Ponton" należy do Astra Youth - sieci organizacji z Europy Środkowej i Wschodniej zajmujących się zdrowiem reprodukcyjnym i seksualnym młodzieży. (PAP)

Polecamy: Projekt ustawy o edukacji seksualnej przekazany do pierwszego czytania