W związku ze zniesieniem obowiązku szkolnego dla sześciolatków, nowelizacja ustawy o systemie oświaty z 29 grudnia 2015 r. zapewniła dzieciom urodzonym w I połowie 2008 r., uczącym się w roku szkolnym 2015/2016 w II klasie szkoły podstawowej, możliwość kontynuowania nauki w tej samej klasie w kolejnym roku szkolnym. Tworząc nowe przepisy, rząd zapomniał jednak o uczniach szkół artystycznych - zwraca uwagę RPO.
"Centrum Edukacji Artystycznej wskazało, że przepisy dotyczące szkoły podstawowej mogą mieć zastosowanie do szkół artystycznych tylko na mocy konkretnego upoważnienia ustawowego. Zdaniem rzecznika trudno jednak znaleźć racjonalne wytłumaczenie dla takiego zróżnicowania sytuacji prawnej dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i do szkół artystycznych." - pisze RPO w wystąpieniu skierowanym do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i zwraca się o interwencję w tej sprawie. 

Repeta najlepsza dla sześciolatka?>>