Informację o ogłoszeniu "Roku szkoły zawodowców", podano wraz z informacją o ustaleniu czterech podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty minister edukacji ustala takie kierunki co roku.
I tak w nadchodzącym roku szkolnym będzie to wspieranie rozwoju dziecka młodszego na pierwszym etapie edukacyjnym (czyli w klasach I-III szkół podstawowych) i na kolejnych etapach w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.
We wrześniu do I klas szkół podstawowych razem z siedmiolatkami pójdą obowiązkowo wszystkie dzieci sześcioletnie urodzone w pierwszej połowie 2008 r. Pozostałe dzieci z tego rocznika rozpoczną naukę w 2015 r. wraz z całym rocznikiem dzieci sześcioletnich, urodzonych w 2009 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej chce się zająć także podniesieniem jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki.
W tym roku maturę zdało tylko 71 proc. abiturientów, którzy w maju przystąpili do egzaminów (w latach ubiegłym było to 81-82 proc.), w tym pomyślnie egzamin z matematyki zaliczyło 75 proc. (w ubiegłym roku takich osób było 85 proc.). Od przyszłego roku maturzyści będą zdawać egzaminy w nowej formule. Minister edukacji w zeszłym tygodniu zwracając się do uczniów podkreśliła, że "na pewno nie będzie łatwiej".
Wśród podstawowych kierunków znalazły się również: profilaktyka agresji i przemocy w szkołach oraz edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.
Z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa wynikają zadania dla organów nadzoru pedagogicznego i placówek doskonalenia nauczycieli. "Dla mnie, jako ministra oraz dla całego resortu, przyszły rok będzie rokiem szkolnictwa zawodowego. Nasze hasło to: "Rok szkoły zawodowców"" - zaznaczyła Kluzik-Rostkowska cytowana w komunikacje resortu.
Od kilku lat MEN nadaje hasła kolejnym latom szkolnym, zwracając uwagę na kwestie, które w danym roku powinny być priorytetem. Rok szkolny 2008/2009 był "Rokiem przedszkolaka";
2009/2010 - "Rokiem historii najnowszej"; 2010/2011 - "Rokiem odkrywania talentów"; 2011/2012 - "Rokiem szkoły z pasją”, 2012/2013 - „Rokiem bezpiecznej szkoły", a 2013/2014 - "Rokiem szkoły w ruchu". (PAP)

Polecamy: Kształcenie zawodowe zmierza ku lepszemu