Interpretację szczecińskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej przytacza Serwis Samorządowy PAP. Wynika z niej, że obsługę księgowo-finansową szkoły może prowadzić główna księgowa innej placówki oświatowej. Więcej>>