Jak informuje Serwis Samorządowy PAP, gminy wielokrotnie zgłaszały, że możliwość korzystania tylko z jednego stanowiska przy wprowadzaniu danych do SIO jest bardzo uciążliwa.
- Sygnały otrzymywane od użytkowników (nie tylko do jednostek samorządu terytorialnego, ale również z większych szkół i placówek oświatowych) uświadomiły nam, że dla wielu jednostek tego typu rozwiązanie może stanowić znaczne ograniczenie w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z ustawy o SIO - pisze MEN.
Wprowadzenie zmian jest skomplikowane, dlatego MEN podkreśla, że realizacja nowej funkcjonalności przewidziana jest w dalszych planach rozwoju systemu. Więcej>>

Polecamy: Mniej błędów w nowym SIO