Jak powiedział PAP współorganizator konferencji i rektor Wyższej Szkoły Millenium w Gnieźnie prof. Lechosław Gawrecki, KRZaSP wziął aktywny udział w pracach nad nowelizacją obecnej ustawy, dzięki czemu udało się zamieścić w niej rozwiązania korzystne dla niepublicznych uczelni.

"Załatwiono chociażby sprawę ograniczenia zatrudnienia wykładowców na drugim etacie. Jest tu trzyletnie vacatio legis, co nam umożliwia wychowanie własnej kadry. Udało nam się też przeforsować zapis, że uczelnie niepubliczne będą dofinansowywane z budżetu państwa" - powiedział PAP prof. Gawrecki.

Jak zaznaczył, znowelizowana ustawa będzie prowadziła do równania szans rozwoju uczelni publicznych i niepublicznych.

"Porządkuje ona rynek usług edukacyjnych na poziomie wyższym przede wszystkim przez to, że stawia na jakość. Obydwa sektory są zrównane; lepiej będą miały uczelnie, które będą umiały wykazać się wysoką jakością pracy, a gorzej te, które są słabe - bez względu na to, czy są to uczelnie publiczne czy niepubliczne. Jeśli nie spełnią określonych standardów po prostu przestaną istnieć" - wyjaśnił.

W trakcie dwudniowych obrad rektorzy rozmawiali m.in. na temat nowych rozwiązań prawnych dotyczących relacji między założycielem uczelni a władzami uczelni.

"Obecne prawo stanowi, że założyciel uczelni nie ma żadnego wpływu na to, co dzieje się w założonej przez siebie uczelni. Dążymy do tego, żeby nadać założycielowi pewne uprawnienia, by te relacje były zdrowe. Obecna sytuacja w niektórych uczelniach prowadzi do konfliktów" - powiedział prof. Gawrecki.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele ponad 100 uczelni. W Polsce funkcjonuje ok. 210 uczelni niepublicznych.(PAP)

rpo/ ls/ krf/