W piątkowym wystąpieniu przed parlamentem w Lizbonie minister oświaty Nuno Crato wyjaśnił, że wprowadzenie w życie nowych przepisów ma służyć podniesieniu poziomu nauczania w szkołach podstawowych i średnich.

„Zależy nam szczególnie na zwiększeniu wysiłków nauczycieli wobec wyróżniających się uczniów, a także tych, którzy mają poważne problemy z przyswajaniem materiału” - powiedział Nuno Crato.
 
Nowy regulamin pozwala na wyselekcjonowanie przez dyrekcję szkoły 26 najlepszych uczniów z każdej klasy oraz przeniesienie ich do nowo utworzonej klasy. Wyróżniające się osoby mają zgłębiać szerszy materiał niż ich koledzy, którzy będą się uczyć w mniejszym gronie.
Wprowadzone w życie przepisy pozwalają szkołom publicznym na umieszczanie wychowanków z gorszymi ocenami w klasach liczących maksymalnie 20 osób. Opiekę nad nimi obejmą dotychczasowi nauczyciele, lecz program edukacyjny wdrażany będzie wolniej. „Sugerujemy, aby kadra pedagogiczna była bardziej skoncentrowana na pomaganiu najsłabszym uczniom w ogarnięciu przerabianego materiału” - dodał minister oświaty.
 
Nowy regulamin zobowiązuje dyrektorów szkół publicznych do podejmowania decyzji o separacji lepszych uczniów od gorszych w porozumieniu z komitetem rodzicielskim.
 
Zdaniem krytyków nowych przepisów mogą one doprowadzić do utworzenia w tej samej placówce oświatowej tzw. szkół specjalnych dla uczniów odstających od reszty klasy. Wskazują oni, że placówki takie działają już w ramach publicznego systemu oświaty, lecz są alternatywą jedynie dla wąskiego grona uczniów z poważnymi problemami w przyswajaniu materiału.
 
„Segregacja uczniów na lepszych i gorszych prowadzi tymczasem do dyskryminowania wychowanków szkolnych w tej samej jednostce oświatowej na podstawie ocen oraz do jawnego ich upokarzania” - ocenił David Rodrigues z Krajowego Stowarzyszenia Szkół Specjalnych.
Według przedstawicieli środowiska nauczycielskiego nowa instrukcja może okazać się niewystarczająca w podnoszeniu poziomu nauczania w szkołach publicznych. Zauważają oni, że portugalscy uczniowie czują się mało zmotywowani do nauki wobec możliwości zdania do następnej klasy z kilkoma ocenami niedostatecznymi. Warunkiem promocji ucznia w szkole publicznej w Portugalii jest dostateczna ocena z języka portugalskiego i matematyki oraz ponad 10-procentowa frekwencja w zajęciach.
Z Lizbony Marcin Zatyka (PAP)