Akcja będzie prowadzona po raz drugi. Jak ocenili rejenci, zeszłoroczna odniosła tak duży sukces, że warto powtarzać ją co roku. Tym razem chcemy informować szczególnie o tematach związanych z bezpieczeństwem majątkowym rodziny - a więc darowiznach, intercyzach, wspólności i rozdzielności majątkowej - ale nie będziemy unikać innych spraw, jak spadki, o których rozmawialiśmy przed rokiem - powiedział prezes Krajowej Rady Notarialnej Lech Borzemski.

Z mocy prawa notariusze nie udzielają porad prawnych, ale - jak podkreśla Borzemski - w swoich kancelariach nieodpłatnie informują o konsekwencjach i możliwych rozwiązaniach spraw, z jakimi przychodzą do nich klienci. W czasie naszej pracy zauważamy liczne stereotypy funkcjonujące w opinii publicznej na temat spadków, darowizn, czy rozdzielności majątkowej małżonków - wyjaśnił szef KRN.

Notariusze wyjaśnią, jak dokonać darowizny w ramach rodziny, jak prowadzić działalność gospodarczą bezpiecznie dla majątku rodziny, na czym polegają różnice pomiędzy wspólnością i rozdzielnością małżeńską oraz co to jest rozdzielność z wyrównaniem majątków dorobkowych.

To ostatnie rozwiązanie funkcjonuje w polskim prawie od 2004 r. jako opcja możliwa do wyboru (w Niemczech jest to standard ustawowy). Polega na tym, że jeśli para małżeńska zdecyduje się zawrzeć przed notariuszem taką umowę o rozdzielności z wyrównaniem majątków dorobkowych, to np. po ewentualnym rozwodzie jeden partner, który np. pozostawał na utrzymaniu drugiego małżonka, prowadzącego z sukcesami działalność gospodarczą, nie pozostanie z niczym, a uzyska prawo do połowy majątku swego byłego małżonka.

Ciągle też spotykamy się z testamentami, które należy z mocy prawa uznać za nieważne. Każdy małżonek musi napisać swój testament. Nie ma testamentów wspólnych małżeństwa. Inny przykład: ktoś słyszał niby, że testament musi być spisany odręcznie, ale nie wyciągnął z tego należytych wniosków. Osobiście trzeba napisać wszystko, a nie tylko podpisać treść napisaną np. przez żonę, bo ona ma ładniejszy charakter pisma - a mąż tylko podpisał. Taki testament jest nieważny i nadaje się do kosza - mówi rejent Borzemski.

W miejscach, gdzie notariusze będą udzielali porad, dostępne będą także broszury informacyjne z podstawowymi wiadomościami na temat bezpieczeństwa majątkowego rodziny. Rejenci będą czekać na zainteresowanych w niedzielę 26 listopada w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu (adresy będą dostępne na stronie www.krn.org.pl ). Notariusze zapewniają, że rozmowy będą się odbywać w warunkach gwarantujących anonimowość.(PAP)

wkt/ abr/