Oba projekty mają być gotowe do końca roku, a pieniądze na ich realizację będą pochodzić z Fundacji Landsberg. Zrzesza ona dawnych mieszkańców Landsberga i działa w niemieckim Herford, które jest miastem partnerskim Gorzowa.
Współpraca między miastami trwa od kilku lat. W tym roku dzięki temu w Szkole Podstawowej nr 15 w Gorzowie ma powstać laboratorium językowe. "Pozwoli ono na efektywne metody nauczania na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Uczniowie przy użyciu profesjonalnego sprzętu i oprogramowania już od najmłodszych lat uczyliby się języków obcych w atrakcyjny sposób" - poinformowała PAP we wtorek rzeczniczka gorzowskiego magistratu Anna Zaleska.
Projekt zakłada także m.in. poznawanie znanych mieszkańców dawnego Gorzowa, historii miasta, działalności Fundacji Stiftung Landsberg.
Szkoła ma już doświadczenie w nauce języków obcych, ponieważ przez osiem lat brała udział w programie Unii Europejskiej Socrates Comenius. W latach 2001-2007 placówka współpracowała ze szkołą podstawową w Eberswalde. W SP nr 15 dzieci uczą się języka angielskiego lub niemieckiego. Na 560 uczniów w nauczaniu języka niemieckiego w klasach I-IV bierze udział 170 dzieci.
Z kolei w Zespole Szkół Gastronomicznych ma powstać pracownia ekonomiczno-regionalna, w której będzie Szkolna Agencja Informacyjna "Tertio". W ramach jej działalności uczniowie będą m.in. redagować gazetkę szkolną "Głos Gastronomika".
"Prowadzenie agencji pozwoli lepiej przygotować młodych ludzi do wejścia na rynek pracy, pokazać szanse i zagrożenia, jakie niesie za sobą prowadzenie własnej działalności gospodarczej, ponadto będzie motywować do podnoszenia kwalifikacji zawodowych" - tłumaczyła Zaleska.
Zespół szkół chce też współpracować z Fundacją Stiftung Landsberg w zakresie edukacji regionalnej i historycznej młodych gorzowian. W planach jest zorganizowanie debaty historycznej poświęconej historii miasta Landsberg/Gorzów z udziałem przedstawicieli Fundacji Stiftung Landsberg.
Zespół Szkół Gastronomicznych jest placówką o wieloletnim doświadczeniu w kształceniu w zawodach związanych z żywnością i żywieniem. Współpracuje z lokalnymi organizacjami rynku pracy oraz przedsiębiorcami, którzy umożliwiają uczniom praktyki zawodowe. Od 2008 r. ma certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, a w 2011 r. otrzymała tytuł Szkoła Odkrywców Talentów, nadany przez ministra edukacji narodowej. Szkoła ma doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej.
Gorzów i Fundacja Landsberg współpracują m.in. przy tworzeniu wydawnictw upamiętniających dziedzictwo kulturowe Landsberga i jego obywateli: albumu "Widoki dawnego Gorzowa", książki "Max Bahr i jego praca obywatelska". Wspólnie realizują różne przedsięwzięcia, jak odbudowa fontanny Pauckscha, remont organów w katedrze, dwukrotnie organizowany w Gorzowie Federalny Zjazd Landsberczyków czy ufundowanie Dzwonu Pokoju, który został sfinansowany przez byłych mieszkańców Landsberga w 2006 roku.
Historia Gorzowa datuje się od 2 lipca 1257 roku, kiedy to powstało miasto o nazwie Landisberch Nova. Niemcy zamieszkiwali miasto do 1945 r. Za datę, która oznacza opuszczenie miasta przez Niemców i początek polskiego osadnictwa, uznaje się 30 stycznia 1945 r. (PAP)