Politycy rozmawiali o możliwościach rozwoju polsko-chińskiej współpracy, w tym także o relacjach między parlamentami. Politycy zgodzili się, że Polska i Chiny mają duży potencjał rozwoju. Do obszarów, które stwarzają możliwości wzmocnienia współdziałania należą m.in. gospodarka, nauka, edukacja, kultura oraz współpraca na poziomie regionalnym. Ramy dla rozwoju współpracy w tych obszarach stwarza strategiczne partnerstwo, które łączy oba kraje od grudnia 2011 r.
– Stosunki pomiędzy krajami to nie tylko spotkania na najwyższym szczeblu. Duże znaczenie ma rozwój kontaktów międzyludzkich – podkreśliła marszałek Sejmu Ewa Kopacz. – Kluczowym elementem cementującym przyjaźń oraz wzajemne zrozumienie między narodami jest współpraca kulturalna – dodała. Ewa Kopacz podkreśliła znaczenie, jakie dla rozwoju relacji w tej sferze ma utworzenie instytutów kultury, w tym Instytutu Polskiego w Pekinie.
Marszałek Sejmu i premier Chin rozmawiali także o rozwoju kontaktów akademickich pomiędzy obu krajami. Obecnie w Polsce studiuje prawie pół tysiąca studentów z Państwa Środka. Z myślą o nich polskie uczelnie prowadzą specjalne programy promocyjne. Jednym z nich jest „Study in Poland”. Marszałek Ewa Kopacz i premier Wen Jiabao wyrazili nadzieję na intensyfikację wymiany studenckiej. Zgodzili się też, że współdziałanie obu krajów na tej płaszczyźnie powinno być rozwijane i pielęgnowane. (PAP)

kom/ sewa/